ธปท. โยกย้ายผู้บริหารภายใน มีผล 1 พย.นี้

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.มีการเลื่อนตำแหน่ง และเปลี่ยนตำแหน่งของผู้บริหาร ธปท. ระดับผู้อำนวยการอาวุโสที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้บริหารที่มีการเลื่อนและปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ดังนี้

1. นายสุพัฒน์พงษ์ นาวารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร
2. นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน สายตลาดการเงิน
3. นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน
4. นางสาวดารณี แซ่จู ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน
5. นายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
6. นายสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7. นางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน สายวางแผนและงบประมาณ
8. นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สายกำกับสถาบันการเงิน
9. นายอานุภาพ คูวินิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 สายกำกับสถาบันการเงิน
10. นางสาวเมทินี ศุภสวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image