มาอีกแล้ว!! คลังชง ครม.ฟื้น’ช้อปช่วยชาติ’ลดหย่อนภาษี หวังกระตุ้นบริโภค-สกัดจีดีพีตก

ที่โรงแรมเพนนินซูล่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า กระทรวงการคลัง จะเสนอมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและเห็นชอบ โดยเป็นไปได้ที่จะนำมาตรการช้อปช่วยชาติเหมือนที่เคยดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมามาใช้ ที่ให้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ ช่วง 7 วันสุดท้ายของปี มาลดหย่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และมีแนวโน้มปีนี้จะปรับเพิ่มจำนวนวันให้มากกว่าปีก่อน เชื่อว่าช่วยกระตุ้นการบริโภคที่กำลังอยู่ในภาวะซบเซาให้ดีขึ้น ต่อเนื่องจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและเอสเอ็มอีมาก่อนหน้านี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในไตรมาส 4 ปีนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจจะซบเซามากว่า 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ดังนั้น จำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติม โดยกระทรวงการคลังกำลังจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอ รัฐบาล นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการแล้ว กรณีสมาคมผู้ประกอบการศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เสนอให้ลดภาษีนำเข้าน้ำหอมและเครื่องสำอาง แต่การนำเสนอครม เป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย


ผู้สื่อข่าวรายงาน มาตรการช้อปช่วยชาติ ที่ดำเนินการเมื่อปลายปี 2558 ให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการครบ 15,000 บาท สามารถนำบิลค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งปีที่ผ่านมารัฐได้คืนภาษีเป็นเงิน 4,000 ล้านบาทจากมาตรการดังกล่าว แต่ได้ช่วยเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท เท่ากับรัฐบาลไม่ได้สูญเสียงบประมาณจากการจัดเก็บภาษีรายได้ในภาพรวม