เช็กที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

เช็กที่นี่ ขั้นตอนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้การแก้ไขหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด อำเภอ และสำนักงานเขต ดำเนินการตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ”  พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2566 จนถึง 29 ก.พ. 2567 โดยเชิญชวนประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนระบบออนไลน์พร้อมวิธียืนยันตัวตนและการลงทะเบียนที่อำเภอ-สำนักงานเขตเพื่อขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ

 กรณีลงทะเบียนออนไลน์

Advertisement

1.ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน

2.ใช้แอพพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน

3.หากยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

4.กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

5.กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนระบบออนไลน์

1.กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน

2.ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน

3.ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน

4.กดปุ่มยินยอม

กรณีลงทะเบียนที่อำเภอ-สำนักงานเขต

สำหรับท่านที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือได้ที่ว่าการอำเภอ หากอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง รวมถึงสามารถโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image