บางจากฯ ควัก 1,200 ล้านรุกธุรกิจลิเทียม

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ BCP Innovation Pte. Ltd. (BCPI) เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 50 ล้านหุ้น ใน Lithium Americas Corp. หรือ LAC ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต ประเทศแคนาดา ดำเนินโครงการเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนตินาและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ลงนามใน Investment Agreement กับ LAC เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ในฐานะที่ BCPI เป็นผู้ลงทุน และ LAC เป็นผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่อขยายธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนวัตกรรมพลังงาน

โดยปัจจุบัน BCPI ถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. จำนวน 20,286,757 หุ้น คิดเป็นประมาณ6.7%ของทุนชำระแล้ว และเมื่อลงทุนซื้อเพิ่มอีก 50 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.85 ดอลลาร์แคนาดา รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 42.50 ล้านดอลลาร์แคนาดา จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BCPI เพิ่มเป็น 16.4% และมีหุ้นเพิ่มเป็น 70,286,757 หุ้น โดยการซื้อขายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า LAC จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีมติอนุมัติการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง ในจำนวนและราคาที่กำหนดเพื่อให้การซื้อขายหุ้นเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2560

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon