นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ จุดประกายเกษตรไทย ธรรมนัส ชูเพิ่มรายได้ 3 เท่าใน 4 ปี

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ จุดประกายเกษตรไทย ธรรมนัส ชูเพิ่มรายได้ 3 เท่าใน 4 ปี

วันที่ 31 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILANG “จุดประกายเกษตรไทย สู่ศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น. โดยจะมีการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย (NBT) live สด ผ่าน FB : Live NBT2HD https://www.facebook.com/LiveNBT2HD และ https://youtu.be/yOY8NVgqfwc

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานแสดงวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดประกายเกษตรไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาภาคเกษตรไทย การยกระดับเกษตรกรรม การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอาหารของโลก

นายเศรษฐา ระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคเกษตร เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประชากรไทยร้อยละ 40 มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการยกระดับภาคเกษตรกรรม ส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีรายได้มากขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี ที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำในภาคการผลิตจนถึงการแปรรูปส่งออกไปยังตลาดโลกตลอดห่วงโซ่ด้วยนโยบายและมาตรการสำคัญ เช่น มาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ที่เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิตทั้งดิน น้ำ ปุ๋ย และพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Advertisement

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มาตรการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันการทำเกษตรแม่นยำ เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร อาทิ การใช้เครื่องจักรกลหรือโดรนทางการเกษตร การบริหารจัดการสภาพดิน บริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม การคำนวณสภาพอากาศและทิศทางตลาด การประกันความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร รวมถึงการเพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

มาตรการความยั่งยืน ไม่เผา การรณรงค์ลดเผาที่ก่อให้เกิดทั้ง PM2.5 ที่จะช่วยเหลือภาคการเกษตรไทยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าในเรื่อง Carbon Emission รัฐบาลยังมีมาตรการต่างๆ ที่ให้ความสำคัญและพร้อมดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND เพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกและยกระดับให้เกษตรกรไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image