เจซีอาร์ คงเพดานอันดับความน่าเชื่อถือไทย Aบวก เกาะติดจัดเลือกตั้งใหม่

รายงานจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.) ระบุถึงรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Japan Credit Rating Agency หรือ JCR ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศของไทยที่ระดับ A- สกุลเงินบาทที่ระดับ A และคงเพดานอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไว้ที่ระดับ A+ สะท้อนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการส่งออก ความมีเสถียรภาพของภาคธนาคาร สถานะทางการคลังที่เข้มแข็ง ตลอดจนดุลยภาพภายนอกที่แข็งแกร่ง และการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2559 เพิ่มขึ้นชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ และการบริโภคของภาคเอกชน รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

โดยเจซีอาร์คาดว่าการเดินหน้าปฏิรูปเชิงโครงสร้างของรัฐบาล การส่งออกไทยเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จะส่งผลให้เศรษฐกิจปี 2560 ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การลดลงของประชากรในวัยทำงานและการเพิ่มสูงขึ้นของค่าจ้างแรงงานในอนาคต อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นนโยบายรัฐ รวมถึงมาตรการปฏิรูปเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็น

เจซีอาร์รายงานเพิ่มเติมว่า การเลือกตั้งในประเทศไทย จะจัดขึ้นภายหลังจากการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแล้วเสร็จ โดยจะคงติดตามความคืบหน้าในกระบวนการเลือกตั้งและสถานการณ์ความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการเพื่อการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลต่อไป

บทความก่อนหน้านี้JOOX ปล่อย 6 เพลย์ลิสต์ใหม่ “รื่นเริงสงกรานต์” เติมสีสันช่วงวันหยุดยาว
บทความถัดไปรองปลัดแจง การจัดการคนไลค์-แชร์ 3บุคคลงดเว้นติดต่อตามประกาศ เป็นดุลยพินิจ สตช.