พาณิชย์เล็งหารือผู้ประกอบการลดราคาสินค้าช่วยชาวนา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทิศทางราคาข้าวปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้น แต่จะถึงตันละ 10,000  บาท หรือไม่ ต้องดูจากหลายปัจจัยแต่เชื่อว่าแนวโน้มดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว อาทิ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ข้าว ประสานผู้ประกอบการลดราคาปัจจัยด้านการผลิต เป็นต้น พร้อมกับหาแนวทาง ผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรก็ต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองด้วย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมไปถึงพัฒนาข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น


กรณีปัญหาการวัดความชื้น หรือเครื่องชั่ง ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในติดตามอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกร พบปัญหาแจ้งสายด่วน 1569  ได้  เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป นอกจากนี้  กระทรวงได้จัดมอบรางวัลข้าวหอมมะลิ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับตลาดและผู้ซื้อเอง ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าข้าวหอมมะลิไทย และเพิ่มขีดความเสามารถการแข่งขันในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ปีนี้ได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกร โรงสี  ผู้ผลิต รวม  99 ราย