รฟท.แจ้งเจาะอุโมงค์พระพุทธฉายทะลุแล้ว ยันก่อสร้างทางคู่ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย สัญญา 2 คืบ 57%

การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กระทรวงคมนาคม เจาะอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร(กม.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงกล่าวว่า รฟท.อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทางรวมประมาณ 106 กม. โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ได้ดำเนินงานเจาะอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กม.เรียบร้อยแล้ว ด้วยเทคโนโลยี New Austrian Tunneling Method(NATM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการใช้การวัดแบบคำนวณและเชิงประจักษ์ในเวลาจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่สุดสำหรับการซับในของอุโมงค์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุโมงค์ ซึ่งเมื่อเจาะอุโมงค์แล้วจะเริ่มงานวางรางเป็นขั้นตอนต่อไป โดยความคืบหน้าการดำเนินงานสัญญาที่ 2 มีแผนงานสะสม 63.93% ผลงานที่ทำได้ 57.50% ช้ากว่าแผน 6.43% เนื่องจากปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 1 ทาง คู่ขนานไปกับทางเดิม เริ่มจากสถานีฉะเชิงเทราไปตามทางรถไฟสายตะวันออกเดิม(สายอรัญประเทศ) ผ่านสถานีบางน้ำเปรี้ยว ถึงสถานีคลองสิบเก้า แยกขนานไปกับทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-แก่งคอย ผ่านสถานีองครักษ์ วิหารแดง บุใหญ่ สุดปลายทางที่สถานีแก่งคอย ซึ่งผ่านพื้นที่ อ.เมือง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา พื้นที่ อ.องครักษ์ และ อ.บ้านนา จ.นครนายก และพื้นที่ อ.วิหารแดง อ.เมือง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ระยะทาง 106 กม. ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 10,232.86 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 สัญญา ดังนี้
สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่-แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง(Chord Line) 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 97 กม. บริษัทคู่สัญญาก่อสร้างได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ ระยะทางประมาณ 9 กม. และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขาพระพุทธฉาย ระยะทาง 1.2 กม. บริษัทคู่สัญญาก่อสร้างได้แก่ บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon