‘รมว.ศธ.’ส่งเสริมวิทย์ฯทั่วประเทศ สสวท.หนุนนักเรียนทุนโชว์งานวิจัย ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท.เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 13 หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริเวณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ มีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สสวท.และ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและสนใจด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้ารับทุนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยังศูนย์โรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจัดให้มีโปรแกรม หรือกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรืออาจจะได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อต่างประเทศ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ให้กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์ในหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ ยังใช้องค์ความรู้สร้างนวัตกรรมต่อยอดการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการที่จะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า สสวท. เป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทุกระดับและทำมาเป็นเวลานาน 40 ปี ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนทางด้านวิชาการของประเทศที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม วันนี้ประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเด็กเก่ง เพราะเรามีเด็กเก่งระดับโลก แต่มีปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
“ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นจะเห็นว่าเขาให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องทำเช่นกัน โดยเพิ่มโอกาสให้กับเด็ก และ พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ถ้าเราไม่ส่งเสริม ประเทศจะหยุดอยู่กับที่ อีกทั้งยังต้องซื้อเทคโนโลยีทุกอย่างเข้ามา ฉะนั้นต้องเอาจริงเอาจังกับงานด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นภารกิจสำคัญซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็พร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

นายชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเยาวชน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับทุน พสวท. มีเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย และเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้รับทุนอื่นๆ จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และต่างประเทศ มาแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับเพื่อนเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเยาวชนไทยให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย 210 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 240 เรื่อง พร้อมด้วยการการมอบโล่รางวัลแก่ผู้สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้โครงการพสวท. และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยจากหน่วยงานเครือข่าย เป็นต้น

ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผู้รับทุนพสวท.ที่กำลังศึกษา จำนวน 1,672 คนและมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือบัณฑิต พสวท. จำนวน 1,324 คน ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของภาครัฐทั่วประเทศ โดยบัณฑิต พสวท. มีผลงานที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จำนวน 2 คน และได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จำนวน 23 คน มีผลงานได้รับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรมากกว่า 200 เรื่อง และมีผลงานเชิงวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ รวมมากกว่า 7,200 เรื่อง

“นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยยังเป็นสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน สสวท.จำเป็นที่จะต้องสร้างกำลังคนด้านเหล่านี้ เข้ามาพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศักยภาพด้านเทคโนโลยี สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตอบสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิต สิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไป ตอบโจทย์ไทยแลนด์ยุค 4.0”ผู้อำนวยการสสวท. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ส่ง3ศพฮ.ตกไปชันสูตรอีกรายยังหาไม่เจอ ผู้ว่าสั่งเยียวยาเต็มที่-เหยี่ยวข่าวช่อง7ระบุเสียมากกว่าเพื่อนร่วมงาน
บทความถัดไปผงะ! คนเก็บขยะพบระเบิดแบบขว้างในถังขยะ ตร.ตรวจพบสภาพใช้งานได้100%