‘สสวท.’รับเยาวชนไทยคว้า 4 เหรียญเงินชีวฯโอลิมปิก ที่อิหร่าน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ มีพิธีรับคณะผู้แทนประเทศไทยจากการไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ซึ่งผู้แทนประเทศไทยทั้ง 4 คนสามารถคว้าเหรียญเงิน 4 เหรียญจากการแข่งขัน ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน วันที่ 15-22 กรกฎาคม 2561

นายพรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การได้รับรางวัลจากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการครั้งนี้ ถือว่ามีมาตรฐานทางวิชาการในระดับนานาชาติ แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนไทย เพราะที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างดี แม้จะเป็นเหรียญเงิน แต่นับว่าประสบความสำเร็จมาก โดยข้อสอบแต่ละปีจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน ในการแข่งขันเราไม่ได้หวังรางวัลสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งให้เด็กได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์นำกลับมาใช้เสริมทักษะความสามารถให้เกิดประโยชน์ก้าวหน้าต่อไป นอกจากนี้ หากมองภาพรวมเชื่อว่า สสวท.สามารถให้การสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีศักยภาพในสาขากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้พัฒนายิ่งขึ้นไปได้ ซึ่งทั่วประเทศจะมีราวๆ 3,000 คน จาก 102 โรงเรียน ผ่านการคัดเลือกในโครงการจนกระทั่งคัดเหลือ 32 คนเป็นผู้แทนประเทศไทยสาขาต่างๆ แต่หากจะให้ประสบผลสำเร็จแก่นักเรียนทั้งหมดของประเทศนั้นอาจยังไม่ครอบคลุม เนื่องจากยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ระบบการเรียนการสอน คุณภาพบุคลากรผู้สอนซึ่งเป็นภาพรวมด้านการศึกษาทั้งหมดของประเทศที่ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้แทนประเทศไทยสาขาวิชาชีววิทยา มี 4 คน ประกอบด้วย 1.นายนิรวิทธ์ เชาวนจินดา โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ 2.นายปารีส นิลทลักษณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 3.นายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ 4.น.ส.รุจีรดา วิโรจนานุวัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม
ด้านน้องๆ ผู้แทนประเทศไทยทั้ง 4 คนเปิดเผยว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจด้านชีววิทยาจากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ข้อสอบมีความยากตามมาตรฐานในการทดสอบฝีมือ และภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ โดยรวมประเทศเจ้าภาพอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์และอื่นๆ รวมทั้งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พวกเราเตรียมการแข่งขันโดยแบ่งเวลาอ่านหนังสือสม่ำเสมอ ตั้งใจและทำความเข้าใจในการอบรมเข้าค่าย ส่วนเคล็ดลับในการเรียนได้ดีคือ หากชอบในวิชาที่เรียนจะเรียนได้โดยไม่เบื่อ ทำความเข้าใจกับเนื้อหามากกว่าการท่องจำ วิชาชีววิทยาไม่ใช่การท่องจำ แต่เป็นความเข้าใจ อนาคตตั้งใจว่าจะเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาชีววิทยาและแพทยศาสตร์

สำหรับคณะอาจารย์ในทีม ประกอบด้วย นายนพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าทีม นายศุภจิตรา ชัชวาล จุฬาฯ รองหัวหน้าทีม นายพูนพิภพ เกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายธีระพงษ์ บัวบูชา จุฬาฯ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายศันสรียา วังกุลางกูร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนายทวินันท์ แสงขัติยะ นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีม

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศปีนี้ มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 70 ประเทศ นักเรียนร่วมการแข่งขัน 270 คน ได้รับเหรียญทอง 27 คน เหรียญเงิน 54 คน เหรียญทองแดง 80 คน โดยอันดับที่ 1 ของโลกคือ เวียดนาม อันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับที่ 3 คือ จีนไทเป ข้อสอบประกอบด้วยภาคปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ภาคทฤษฎีแบ่งเป็นชุด A จำนวน 3 ชั่วโมง และชุด B จำนวน 3 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง

นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กล่าวว่า นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มานะพยายาม และทางผู้ดำเนินการพานักเรียนไปร่วมแข่งขันให้การเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนเพราะเป็นการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้ การเรียนปัจจุบันแม้จะเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก แต่เราต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขและเป็นคนดีต่อสังคม

ด้านนายสมเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยว่า โรงเรียนให้การสนับสนุนทั้ง 9 สาขาวิชา วางระบบโดยให้ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการดูแลทุกสาขา รวมทั้งมีนักเรียนรุ่นพี่มาช่วยเตรียมความพร้อม เพราะการส่งเสริมเยาวชนมีความสำคัญและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ความรู้ นำกลับมาต่อยอดพัฒนาตนเองและประเทศไทยในอนาคต ฝากให้ภาครัฐบาล โรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองช่วยกันสนับสนุน เพราะนักเรียนกลุ่มนี้ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในอนาคต ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ปี 2532 จนถึงปัจจุบัน มีผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันแล้วจำนวน 640 คน ผู้แทนประเทศไทยได้รับรางวัลรวม 543 รางวัล เป็นรางวัลเหรียญทอง 134 เหรียญ รางวัลเหรียญเงิน 207 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 156 เหรียญ รางวัลเกียรติคุณประกาศ 43 รางวัล รางวัล The Best Solution 1 รางวัล จากวิชาคณิตศาสตร์ รางวัล The Best Experiment 1 รางวัล จากวิชาฟิสิกส์ และรางวัล The Best Theoretical Exam 1 รางวัล จากวิชาเคมี
ในปีนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมแล้วในการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พ.ศ.2561 โดยด้านการดำเนินการมูลนิธิ สอวน.รับสมัคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“เทสโก้”ลัดฟ้าอังกฤษชมโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปากน้ำประแส
บทความถัดไปทีมซิ่งญี่ปุ่นดึง ‘ฟิล์ม’ คัมแบ๊กลุยศึก เอ็นดูรานซ์ ชิงแชมป์โลก