มุมบริการ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th ในหัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งวิศวไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 26 อัตรา
5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา
6.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 59 อัตรา
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 100 อัตรา
8.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 อัตรา
9.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
10.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา

โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนด
– ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง

สำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (ค่าธรรมเนียมสอบ 400 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร 30 บาท)

สามารถนำแบบฟอร์มชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม-26 มิถุนายน 2561 โดยเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ กรมการปกครองไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมการปกครอง ที่เว็บไซต์ Job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th

บทความก่อนหน้านี้พณ.จัดโรดโชว์เม็กซิโก ดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคต
บทความถัดไปเอสแอลซี300 เอเอ็มจี ไดนามิก โรดสเตอร์หรูอารมณ์สปอร์ต : โดย นายพล