สกัดสมองไหลไปรพ.เอกชน ชงปรับหมอเบี้ยวสัญญา ‘5 ล้าน’ จากเดิม 4 แสนบาท (คลิป)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2562 ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติยืนยันผลิตแพทย์เพิ่มปีละ 3,000 คนต่อไป โดยโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2560 แล้ว และทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้จัดทำโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ขึ้นมาใหม่อีก 10 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2570 แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการถกเถียงกันถึงงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการมาตลอดและยังไม่ได้ข้อยุติ เพราะทางสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ท้วงติงว่างบประมาณเยอะมาก เพราะดูข้อมูลรวมงบทั้ง 10 ปี ต้องใช้ค่าใช้จ่ายกว่า 9 หมื่นล้าน ซึ่งตัวเลขสูงมาก ทางสำนักงบประมาณและสศช.ขอให้ไปทบทวนใหม่

“กสพท ได้นำข้อมูลมาชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้ที่ประชุมรับทราบ โดยงบที่ใช้จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.งบดำเนินการ 3 แสนบาท ต่อคนต่อปี งบนี้ทางสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์ ไม่มีปัญหาหรือท้วงติงอะไร และ2.งบลงทุนหัวละ 2 ล้านบาท เป็นส่วนที่มีปัญหาเพราะสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์ท้วงติงว่างบซ้ำซ้อนหรือไม่ เพราะคำว่างบลงทุน เป็นคำที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทางสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์เข้าใจว่าเป็นงบสำหรับก่อสร้างตึก จึงตกลงในที่ประชุมว่า ต่อไปให้ใช้คำว่างบจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้มีความชัดเจน” นพ.อุดม กล่าว

นพ.อุดม กล่าวต่อว่า ที่ประชุมตั้งเป้าหมายเพื่อให้ผลิตแพทย์ คือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,200 คน และจะยืนจำนวนการผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนต่อปี โดยไม่ให้ลดหรือเพิ่ม เพราะมองไปข้างหน้าว่า ประมาณปี 2580 จำนวนแพทย์จะพอกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าเพิ่มจำนวนแพทย์ตอนนี้ อนาคตข้างหน้าจะมีแพทย์เยอะเกินไป ทั้งนี้ที่ประชุมให้กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ปรับกระบวนการดูแลรักษาคนไข้ใหม่ว่าจะต้องให้มีแพทย์น้อยลงโดยจะต้องไปเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยรักษาผู้ป่วย จะทำให้การใช้แพทย์ลดลงไปด้วย อีกทั้งต้องการผลิตแพทย์ให้ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ และเนื่องจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มฯ ดำเนินการช้า โครงการฯ ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อให้ทันเสนอครม.อนุมัติงบประมาณภายในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ กสพท เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ เสนอกระทรวงการคลัง ตามที่พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนด เพราะหากไม่มีระเบียบนี้ จะไม่สามารถเสนอเข้า ครม.ได้ ก่อนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติ (สนช.) ที่กำลังพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 อยู่ในขณะนี้ ได้พิจารณาต่อไป

“ที่ประชุมยังหารือถึงปัญหาจะทำอย่างไรที่แพทย์ที่ได้รับทุนไม่ถูกกวาดไปยังภาคเอกชน เพราะค่าเบี้ยวสัญญาที่นักศึกษาแพทย์ต้องจ่ายเพียง 4 แสนบาทเท่านั้น แต่เมื่อคำนวนค่าใช้จ่ายในการเรียนแพทย์ตกอยู่ประมาณ 4.7 ล้านต่อคน ดังนั้น ผมเสนอขอให้ปรับค่าเปลี่ยนสัญญาเป็น 5 ล้าน และจากเดิมค่าเบี้ยวผิดสัญญาทางมหาวิทยาลัยจะได้รับเงินเหล่านี้ แต่ต่อไปค่าเบี้ยวสัญญาจะต้องส่งคืนสำนักงบประมาณทั้งหมด เพราะงบเหล่านี้รัฐบาลลงทุนทั้งหมด” นพ.อุดม กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’ พอใจผลหารือพรรคการเมือง เชื่อ3เดือนก่อนเลือกตั้งเตรียมตัวทัน
บทความถัดไปพมจ.นครพนม แจ้งหนุ่มโพสต์ สอบไม่โปร่งใส ยันไม่มีวิ่งเต้น ชี้คะแนนที่เห็นยังไม่สมบูรณ์