มติองค์กรครู ทิ้ง ‘กศจ.-อกศจ.’ หลังแก้ ‘คำสั่งคสช.’ไม่คืบ

ธนชน มุทาพร

นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)ชัยภูมิ เขต 1 ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย(ชร.ผอ.สพท.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมแกนนำ ประกอบด้วย ผู้แทนสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักบริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้แทน ชร.ผอ.สพท. และผู้แทนประธานคลัสเตอร์ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อการสร้างความเข้มแข็งให้กับเขตพื้นที่ฯ โดยพบว่าบางเรื่องยังเป็นอุปสรรค คือ คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่มีผลบังคับใช้มา 1 ปีเศษแล้ว แต่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยเฉพาะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพราะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) ตามคำสั่งนี้ติดหล่มบริหารงานบุคคล การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการยังไม่เป็นรูปธรรม เป็นเพียงวาทกรรม เป็นการบูรณาการแบบจำแลง

นายธนชนกล่าวต่อว่า ชร.ผอ.สพท.และภาคีเครือข่ายได้กราบเรียนนายกรัฐมนตรี จนนายกฯได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง ผอ.สพท.และศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) จนได้ข้อยุติร่วมกัน ซึ่ง ศธ.ได้ยกร่างข้อเสนอขอแก้ไขคำสั่ง เสนอนายกฯไปนานแล้ว ดังนั้นอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 34, 42 และ 77 ที่ประชุมจึงมีมติให้ภาคีเครือข่ายดำเนินการ ดังนี้ 1.ส่งตัวแทนไปกราบเรียนนายกฯ เพื่อสะท้อนปัญหาและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 มาหนึ่งปีเศษ มีผลกระทบต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ โอกาสและความคุ้มค่าต่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร และ 2.หากปล่อยไว้เนิ่นนานล่าช้าออกไปเรื่อยๆ ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท.ทั่วประเทศ จะขออนุญาตผู้บังคับบัญชาลาออกจากการเป็น กศจ.และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(อกศจ.) เนื่องจากไม่อยากเป็นหุ้นส่วนที่ทำลายระบบการศึกษา ทั้งนี้ถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่ง เมื่อถึงเวลาอันสมควรจะมีมาตรการอื่นๆ ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon