เปิดใจ!! เด็กเก่งแอดมิสชั่นส์’61 ต้องฝ่าความเครียด-กดดัน กว่าจะถึงเส้นชัย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิสชั่นส์ ซึ่งเตรียมประกาศผล ทางเว็บไซต์ของสอท. www.cupt.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ร่วมประกาศผล ซึ่งปีนี้ มติชน ร่วมประกาศ ผ่าน https://www.matichon.co.th พร้อมกันวันนี้ เวลา 18.00 น.

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานทปอ. เปิเผยว่า ปีนี้มีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการแอดมิสชั่นส์ จำนวน 9 ราย ดังนี้ อันดับที่ 1 น.ส.ชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คะแนน 91.29 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 2 นายวิศรุต กองสุขโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 87.19 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ อันดับที่ 3 น.ส.ชุติกาญจน์ กวีวรญาณสกลโรงเรียนราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ได้คะแนน 85.85 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาฯ อันดับที่ 4 น.ส.ฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน 85.63 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) อันดับที่ 5 นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีได้คะแนน 84.64 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) อันดับที่ 6 น.ส.นิธินันท์ ลีธนะกุลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัด นครปฐม ได้คะแนน 84.22 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ อันดับที่ 7นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน   83.91คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อันดับที่ 8 น.ส.ปณิดา เพชรไพรินทร์ โรงเรียน ชุมแพศึกษา ขอนแก่น ได้คะแนน 82.80 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) อันดับที่ 9 นายชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้คะแนน 82.48คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.ชญานิษฐ์ หรือ น้องนีน่า อันดับ1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ทันทีที่ทราบว่าสอบติดแอสมิสชั่นส์ รีบโทรหาคุณพ่อ คุณแม่ ส่วนตัวรู้สึกดีใจมาก เทคนิกการเรียนคือ ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ดีที่สุด เมื่อเรียนเสร็จก็จะทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเรียนพิเศษบ้างในบางวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แต่เป็นการเรียนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ได้เรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตนสนใจเรียนด้านนิเทศน์อยู่แล้ว เพราะอยากเป็นนักข่าวแม้ตอนนี้หลายคนจะพูดว่า สาขานิเทศน์ เป็นช่วงขาลง และหางานทำยากแต่ส่วนตัวคิดว่า ไม่ว่าจะทำอาชีพใด ล้วนต้องใช้ความพยายาม งานด้านสื่อสารมวลชนก็เช่นกัน ถ้าเรามีความพยายาม ก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน สำหรับการรับสมัครทีแคสปีนี้ยอมรับว่า ค่อนข้างวุ่นวาย มีหลายรอบและตารางเวลาค่อนข้างสับสน ตนเองเลือกสอบรอบแอดมิสชั่นส์รอบเดียว โดยไม่เลือกสอบในรอบ1-3 เพราะคิดว่า คะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือGAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/และวิชาชีพ หรือPAT ของตนไม่สูงมากนัก จึงคิดว่าหากเลือกสอบรอบ1-3 อาจจะไม่ติดและทำให้เกิดความเคลียด ดังนั้นจึงคิดมาลุ้นในรอบแอดมิสชั่นส์รอบเดียว ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง เพราะเสี่ยงเกินไป แต่ก็คิดว่าคู่แข่งจะไม่มาก

Advertisement

นายวิศรุต หรือ น้องฟิล์ม อันดับ 2 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า เดิมตนสนใจจะสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ แต่เมื่อศึกษาเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกจึงเปลี่ยนเลือกคณะจิตวิทยา เพราะชอบศึกษาพฤติกรรมของคน อ่านหนังสืออย่างจริงจังก่อนสอบ 3 เดือน การติดอันดับ 2 ถือว่าเกินความคาดหมาย สำหรับระบบทีแคส ยอมรับว่าตนมีความเครียดพอสมควร เพราะใช้เวลานาน

Advertisement

ด้านน.ส.ฐิตาภรณ์ หรือ น้องโบนัส อันดับ4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. กล่าวว่า ตนชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์ แม้จะมีความกังวลบ้างเกี่ยวกับอนาคตของอาชีพด้านสื่อสารมวลชน และตั้งใจจะเรียนให้ดีที่สุด ระหว่างรอผลสอบแอดมิสช่นส์รู้สึกเครียด เพราะเพื่อนๆ มีที่เรียนกันหมดแล้ว ส่วนตัวเห็นว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุบโดยลดช่วงการคัดเลือกในสั้นลงกว่านี้

น.ส.นิธินันท์ หรืออัพ อันดับ 6 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ทีแคสรอบ3 ตนเลือกสมัครเข้าแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แต่ไม่ติด ดังนั้นจึงเลือกแอดมิสชั่นส์ เข้านิติศาสตร์ จุฬาฯ ส่วนอนาคตยังไม่ชัดเจนว่าจะทำอาชีพอะไร แต่คิดว่า การเรียนกฎหมายเป็นสิ่งที่ดี สามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือคนได้ ยอมรับว่าระบบทีแคสปีนี้ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานานเกินไป อยากให้ทดลองระบบก่อนนำมาใช้จริง ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วมาตามแก้ เพราะอนาคตเด็กไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

นายโสภณ หรือน้องเปรม อันดับ 7 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตนพยายามตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้ดีที่สุดไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของตัวเองขอให้เราทำทุกอย่างแบบเต็มที่

น.ส.ปณิดา หรือ น้องหมิว อันดับที่ 8 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มก. กล่าวว่า ตนเลือกเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ แต่เมื่อได้เรียนก็รู้สึกว่ามีความสนใจทางภาษามากกว่า จึงเลือกตัดสินใจแอดมิสชั่นส์ใหม่อีกครั้งในปีการศึกษา 2561ยอมรับว่าเครียด ต้องเตรียมตัวอย่างดี ส่วนตัวแล้วตนรู้สึกว่าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปี 2560 กับ 2561 มีความแตกต่างกัน ทั้งระยะเวลา ระบบใหม่พยายามแก้ปัญหาที่อยู่แต่กลับเป็นการสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม

นายชัชพล หรือ น้องโอ๊ต อันดับที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตนเลือกเรียนในคณะวิศวะฯ เนื่องจากตนชอบและถนัดการคำนวณ และยังได้คะแนน PAT 1 274 คะแนน PAT 3 260 คะแนน อีกทั้งคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนน และในการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา วิชาคณิตศาสตร์ 1 ตนยังได้คะแนน 96 คะแนนด้วย แต่ก็ยอมรับว่าระบบทีแคส ปี 2561 ก็ทำให้เครียดเพราะตนสอบไม่ติดในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน แต่ก็ดีใจที่ติดในรอบ 4 แอดมิสชั่นส์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image