โวยหลักสูตรคูปองพัฒนาครู ทั้ง ‘เหม็นอับ-ไม่เห็นวิทยากร’

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม สมาชิกเฟซบุ๊กครูรายหนึ่งได้ร้องเรียน “มติชนออนไลน์” ถึงการจัดอบรมครูหลักสูตร ว่า โครงการอบรมครู สมรรถนะครูสังคมศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้” ของหน่วยพัฒนาครูแห่งหนึ่ง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี นั้น ห้องอบรมคับแคบ เหม็นอับและมองไม่เห็นวิทยากร ทั้งนี้หลักสูตรนี้ราคา 4,800 บาท มีผู้เข้ารับการอบรม 150 คน


สำหรับการอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมตามโครงการคูปองพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายหัวละ 10,000 บาทแก่ครูเพื่อเลือกอบรมหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจเพื่อนำทักษะและความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนานักเรียนต่อ

บทความก่อนหน้านี้“พิชัย” เย้ย “สามมิตร” กระแสทรุด ชี้ ขนาด “บิ๊กตู่” และ “สมคิด” ยังรังเกียจ
บทความถัดไปญาติเศร้ารับศพ “ร.ท.วโรฒม์” เครื่องบินตกเสียชีวิต กลับทำพิธีโคราช