โคราช เขต 7 ค้านมติ ‘กศจ.’ สั่ง ผอ.เขตฯ พ้น พท.เหตุไม่ร่วมมือสอบ ร.ร.หลัง สตง.แจ้ง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 7 และประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียน 1-12 ศูนย์ จ.นครราชสีมา ยื่นหนังสือร้องเรียนคัดค้านมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นครราชสีมา ที่มีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) นครราชสีมา เสนอให้ย้ายนายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 7 ให้ออกจากพื้นที่ เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งให้ ศธจ.นครราชสีมา ตรวจสอบ ต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.รับเรื่อง

ตัวแทนสมาคมครูฯ รายหนึ่ง เปิดเผยว่า นายพีรพงศ์เป็นผู้บริหารงานโปร่งใส เป็นธรรม สุจริต มีธรรมาภิบาล ในนามตัวแทนกลุ่มจึงไม่เห็นด้วยกับมติของ กศจ.โดยมองว่าเป็นมติที่มิชอบด้วยกฎหมาย และมิชอบด้วยคุณธรรม จึงร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนกว่า 2,000 รายชื่อ คัดค้านมติดังกล่าวเพื่อเสนอ นพ.ธีระเกียรติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขอให้ยับยั้งมติดังกล่าว

“หนังสือร้องเรียนนี้ เป็นข้อเสนอเร่งด่วนการแก้ไขคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 ที่กำหนดให้ กศจ.เป็นผู้ใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 53 (3) (4) ได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และทำให้เกิดการใช้อำนาจทับซ้อนกันระหว่าง ศธจ.และผู้อำนวยการ สพท.โดยอำนาจทับซ้อนดังกล่าว ทำให้ข้าราชการครูฯ ในเขตพื้นที่ สับสนว่า ใครเป็นผู้บังคับบัญชาที่แท้จริง สร้างความลำบากต่อการทำงานมาก หากไม่ปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้จะเอื้อต่อการทุจริตคอรัปชั่น อาจเกิดการแทรกแซงของนักการเมืองได้ง่าย หากผู้มีอำนาจไม่รีบแก้ไข จะไม่เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงาน” ตัวแทนสมาคมครูฯ กล่าว

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า รับทราบปัญหา และรับเรื่องไว้แล้ว

บทความก่อนหน้านี้‘มีชัย’ ชี้ช่องเทียบเชิญบุคคลนั่งกกต. หากสนช.เลือกได้ไม่ครบ7คน
บทความถัดไปสสก.6 เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและผู้นำด้านเกษตร 4.0