เปิดผลประเมินหลักสูตรคูปองพัฒนาครู คะแนนต่ำสุด 10 อันดับ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการคูปองพัฒนาครูอยู่ระหว่างการจัดอบรมรอบแรกระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 16 กันยายน 2561 หลังอบรมผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ จำนวน 416 หลักสูตร คือ ระหว่างวันที่ 30 มิถุายน -8 กรกฎาคม 2561 ครูที่เข้าอบรมได้ประเมินหลักสูตร 416 หลักสูตร จำนวนประเมิน 22,756 ครั้งโดยพบว่า 10 หลักสูตรที่ได้รับคะแนนประเมินต่ำสุด (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) ดังนี้

ดร.เกศทิพย์ กล่าวต่อว่า หลักสูตรการพัฒนาครูศิลปะ ด้านการสร้างสรรค์สุนทรียศาสตร์ของผู้เรียน (ทัศนศิลป์) ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ผลประเมิน 2.96 คะแนน พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนระดับม.ตอนต้น ตามแนวคิดกิจกรรมการใช้เหตุผลประกอบคำถาม 3.32 คะแนน, เทคนิคพัฒนาทักษะเด็ก Gen Z สู่โลกยุค 4.0 3.35 คะแนน, ระบบการสอนปฐมวัย ตามแบบญี่ปุ่น 3.35 คะแนน, การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ 3.37 คะแนน, การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนและการสอนอย่างสร้างสรรค์ สำหรับครูปฐมวัย 3.49 คะแนน, การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์ วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาฯ 3.52 คะแนน, ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 3.53 คะแนน, การพัฒนาสมรรถนะครูสังคมศึกษา : ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบผังกราฟฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.ตอนต้น 3.54 คะแนนและศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน 3.54 คะแนน

“ผลประเมินดังกล่าว จะเป็นแนวทางที่ทีมเฉพาะกิจ สพฐ.จะไปตรวจสอบ และยังสะท้อนผลให้หน่วยจัดเพื่อนำไปปรับปรุงให้ครูได้ประโยชน์เต็มที่ต่อไป” ดร.เกศทิพย์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon