ธ.ออมสินออกหนังสือเวียน ให้เร่งฟ้องครูเบี้ยวหนี้ภายใน ส.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้ทำหนังสือด่วนที่ บด. 4856/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ถึงกรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าสำนักงาน เรื่องขอให้เร่งดำเนินการฟ้องคดีกับลูกหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามที่ธนาคารมีนโยบายในการเร่งแก้ไขปัญหาลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้ค้างชำระ และไม่เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือไม่ติดต่อชำระหนี้กับธนาคารนั้น ฝ่ายบริหารคดี ขอเรียนให้ทราบว่า ธนาคารมีแผนการดำเนินคดีกับลูกหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งธนาคารได้แบ่งลูกหนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ลูกหนี้ที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตมอบหมายให้ท่านบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้เร่งดำเนินการฟ้องคดี 1.ขอให้ท่านตรวจสอบคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบและประสานกับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เพื่อขออนุมัติและฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 2.กรณีลูกหนี้รายใดที่จำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาใหม่(เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมาย) ขอให้ท่านเร่งดำเนินการบอกเลิกสัญญาและฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งให้ท่านบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา ซึ่งขอให้ท่านเร่งกระบวนการฟ้องคดี

1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการฟ้องคดีให้ครบถ้วน กรณีพบว่าศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเจ้าของบัญชียังไม่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระหนี้เงินกู้ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ขอให้ท่านประสานเพื่อขอรับหนังสือดังกล่าวมาประกอบการฟ้องคดี

2.ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้กู้และผู้กู้ร่วม กรณีหากพบว่าผู้กู้และผู้กู้ร่วมมีภูมิลำเนาอยู่ต่างพื้นที่ซึ่งท่านไม่สามารถดำเนินการยื่นฟ้องคดีได้ ให้ท่านดำเนินการส่งเรื่องคืนศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเจ้าของบัญชีเพื่อมอบหมายให้สำนักงานทนายความในพื้นที่ที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาดำเนินการโดยด่วน

3.เมื่อท่านได้รับเอกสารประกอบการดำเนินการคดีครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านรีบดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้กู้และผู้ค้ำประกันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561

4.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามหนังสือบอกเลิกสัญญาแล้ว ขอให้ท่านประสานกับศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตเจ้าของบัญชีเพื่อขอภาระหนี้และยื่นฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561

ด้าน ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Dr. Pete Peerapat” ระบุถึงหนังสือเวียนดังกล่าวว่า ตอนนี้ธนาคารออมสินมีหนังสือถึงฝ่ายคดี โดยถ้าลูกหนี้คนไหน ผิดนัดชำระหนี้และส่งจดหมายบอกกล่าวไปแล้ว ธนาคารจะเร่งฟ้องคดีทันที โดยกำชับว่าให้ฟ้องภายในเดือน ก.ค. – ส.ค. 2561 ส่วนคนไหนที่ผิดนัด แต่ธนาคารยังไม่ส่งจดหมายเตือน ก็จะรีบเตือนภายใน ก.ค. นี้ หากเพิกเฉยก็จะฟ้องคดีเช่นกัน ดังนั้น คุณครูที่ไปร่วมลงชื่อในปฏิญญามหาสารคาม ตัดสินใจให้ดีนะว่าจะยุติหรือพักการชำระหนี้เอง แล้วให้ธนาคารฟ้อง หรือจะชำระต่อไป แล้วระหว่างนี้ หากต้องการเจรจาปรับลดดอกเบี้ย ก็ทำไป (อันนี้ปกติ ทำได้)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวของธนาคารมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มมหาสารคาม ประกาศปฏิญญา มหาสารคาม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  โดยเรียกร้อง 1.ขอให้รัฐบาลและธนาคารออมสินพักหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ทุกโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และ 2. ลูกหนี้ ช.พ.ค. จำนวน 4.5 แสนคน จะยุติการชำระหนี้กับธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon