‘ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข’ อ.รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

วันนี้  (3 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข  อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์  คัดเลือกจากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ประวัติและผลงานโดยสังเขป ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ที่ทำงาน ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา Ph. D in Political Science Columbia University, New York, U.S.A. – M. Phil. in Political Science Columbia University, New York, U.S.A. MA. in Government Cornell University, Ithaca, New York, U.S.A. รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายในหน่วยงานความมั่นคง  สอนในสถาบันการศึกษาของกองทัพ เช่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนา- ธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นต้น  สอนในหลักสูตรของหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆ เช่น หลักสูตรอบรมของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ หลักสูตรอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

ผลงานทางวิชาการบางส่วน


• หนังสือ (2555-2560)
– สงครามอสมมาตร : แบบแผนความขัดแย้งใหม่ (ผู้เขียน, 2560)
– รัฐอิสลามกับการก่อการร้ายใหม่ (ผู้เขียนร่วม, 2559)
– รัฐศาสตร์ & ยุทธศาสตร์ (ผู้เขียน, 2558)
– เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย (ผู้เขียน, 2558)
– ความมั่นคงใหม่ : ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย (ผู้เขียน, 2558)
– ตัวแบบ & บทเรียน : ข้อคิดสำหรับภาคใต้ไทย (บรรณาธิการ, 2558)
– ภูมิศาสตร์แห่งความขัดแย้ง : ทฤษฎีและกรณีไทย-กัมพูชา (ผู้เขียนและบรรณาธิการ, 2557)
– สงครามใต้ : หนึ่งทศวรรษแห่งความรุนแรง (ผู้เขียน, 2557)
– ความมั่นคงโลก : การเมืองและการทหารในโลกที่เปลี่ยนแปลง (ผู้เขียน, 2557)
– เขตแดนไทย (บรรณาธิการ, 2555)

งานวิจัยในปัจจุบัน (2561)

– หัวหน้าโครงการความมั่นคงศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
– บรรณาธิการจุลสารความมั่นคงศึกษา (เริ่มเผยแพร่ฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม 2549 และตีพิมพ์ฉบับที่ 198 ในเดือนมิถุนายน 2561)

 

บทความก่อนหน้านี้ญาติเผยชันสูตรนิสิตทันตะไม่ได้ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุพลัดตก งานศพคืนแรกเพื่อนจุฬาฯอาลัยร่ำไห้
บทความถัดไปแบงก์ชาติเตรียมออกประกาศแนวทางปฏิบัติธนาคารรับมือภัยไซเบอร์