มศก.ผุดหลักสูตรสร้างนักนวัตกรรมตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.) เปิดเผยว่า คณะวิทยาการจัดการ มศก. เปิด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ  ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0   มั่นใจว่า หลักสูตร ดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายในโลกธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยใช้นวัตกรรม มามีส่วนในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรใหม่นี้ หลัก ๆ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยจะเข้าไปเสริม องค์ความรู้และเครือข่ายนวัตกรรม  เพื่อช่วยต่อยอดให้ผู้เรียน  นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่เพิ่งจบการศึกษาและกลุ่มบัณฑิตใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง รวมถึงกลุ่มคนที่ต้องการมองหางานใหม่ ที่เหมาะสมกับอนาคต

รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี กล่าวว่า หลักสูตรใหม่นี้เป็นหลักสูตรที่สามารถตอบโจทย์ทุกโจทย์ที่ประเทศต้องการเพื่อการแก้ปัญหาระดับประเทศ โดยเฉพาะเรื่องกับดักรายได้ปานกลาง และสิ่งที่จะตอบโจทย์นี้ได้ คือ  SMEs และ Startup ซึ่งการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ จะต้องใช้นวัตกรรม เพราะฉะนั้นการจัดการธุรกิจนวัตกรรม คือ สิ่งที่จะมาเพิ่มมูลค่า และคุณค่าให้แก่ธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร ตนมองว่ายังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากให้เข้ามาเรียนรู้ และรับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากหลักสูตรนี้คือ กลุ่มคนที่ยังไม่รู้ตัวเอง ซึ่งมั่นใจว่าเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วจะสามารถพลิกชีวิต หรือเกิดสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิตได้ เพราะหลักสูตรนี้เป็นเรื่องของการมองตลาดในอนาคต

“ตอนนี้เราได้ประสานวิทยากรที่จะมาให้องค์ความรู้หลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้คณบดีคณะวิทยาการจัดการยังได้ไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่จะมาร่วมให้ความรู้ให้ผู้เรียน ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้แน่นอน”รศ.ดร.ประสพชัย กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon