‘บิ๊กจิน’ ห่วงไทยรั้งท้าย ‘อาเซียน’ อยู่อันดันกลางๆ ของโลก (คลิป)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประมาณ 2 พันคน ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และสนับสนุนการศึกษาในอันดับต้นๆ กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงในการสร้างบุคลากรบุคลากรรองรับเทคโนโลยี สร้างคนให้มีวินัย มีกระบวนการคิดที่ดี โดยต้องจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค และทั่วถึง การดำเนินงานจะมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนำสู่การเปลี่ยนแปลง กำหนดเป็นแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งความเป็นเลิศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ หัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายคือ การพัฒนาครู หลักสูตร และการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพ

“ที่ผ่านมา ประชาชนมีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สาธารณสุข การคมนาคม การศึกษาเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหา โดยสร้างคน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสร้างคน อย่างไรก็ตาม การศึกษาไทยยังน่าเป็นห่วง ดูจากเกณฑ์ชี้วัดหลายแห่ง ทั้งระดับอาเซียน พบว่า ไทยอยู่อันดับท้ายๆ ขณะที่การจัดระดับโลก อยู่อันดับกลางๆ ทั้งที่น่าจะดีกว่านั้น ส่วนอาชีวศึกษาถูกมองเรื่องคุณภาพที่ลดลง จึงเป็นเรื่องท้าทาย ที่จะต้องแก้ไขการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหมายถึงทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา กองทุนการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ” พล.อ.อ.ประจิน กล่าว

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ สกศ.กล่าวว่า ไทยปฏิรูปการศึกษาหลายครั้ง แต่ไม่มีครั้งไหนล้มเหลว เพราะแต่ละครั้งสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การปฏิรูปครั้งนี้ต่างจากอดีตมาก เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และรุนแรงมาก กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้มี กอปศ.มีแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปดู 2 ส่วน คือ 1.จัดการศึกษาอย่างไรถึงทำให้ผู้เรียนรองรับ และอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ 2.ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม และเศรษฐกิจด้วยตนเอง โดยมี 4 เสาหลักสำคัญ คือ 1.เสาหลักด้านวิชาการ 2.เสาหลักด้านข้อมูล 3.เสาหลักการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ 4.เสาหลักด้านกลไกในการขับเคลื่อนให้การปฏิรูปเดินหน้าไปได้

นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ.กล่าวว่า เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จ ปรับปรุงการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้า รองรับความจำเป็นในอนาคตได้

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดีเอสไอจับแก๊งโจ๋ไซเบอร์ ใช้ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่-ร้านเกมแฮกเฟซฯ ตุ๋นเหยื่อโอนเงิน
บทความถัดไปจับจงอาง ดุร้าย แผ่แม่เบี้ย ชาวบ้านไม่กล้าให้ปล่อยป่า