สพป.นศ.2 ปลื้ม รับมอบโล่รางวัล สพท.ดีเด่น จากสพฐ.

เมื่อวันที่ 26 กันยายน  นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)นครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี และ นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2  รับมอบโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น และ สพท.ที่มีการส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2561 จาก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้รับรางวัลสำนักงานเขตที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ที่มุ่งเน้นเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการสร้างวินัยให้นักเรียน ให้เด็กได้เรียน เล่น และปลูกฝังวินัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ให้ความสำคัญกับ กิจกรรมสภานักเรียนซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออก  มีการเป็นผู้นำ  ผู้ตามในสังคม  การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

“นอกจากนี้การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.นศ.2 ก็ได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ส่วนครูทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่ปรึกษาต้องมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน ผนวกกับเครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายทุกภาคส่วน ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด อย่างสม่ำเสมอ  และตนเชื่อว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเทคนิคสำคัญที่สามารถสนองพระราชดำรัสฯ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน” นายบุญเลิศ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อัศวิน’ ลุยเองเร่งอุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ สั่งผู้รับเหมาเปิดผิวจราจรภายใน5ธ.ค. นี้
บทความถัดไปตกต่ำสุด! ชาวบางสะพานน้อยสุดช้ำ โชว์บิลขายมะพร้าวผลละ 2 บาท