เปิด…คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ปม ‘มรภ.กาญจน์’ ฉบับเต็ม

เปิดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฉบับเต็ม ปมสภามรภ.กาญจน์ตั้งอธิการ/รก.อธิการอายุเกิน 60 ปีไม่ได้

กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากรณีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)กาญจนบุรี แต่งตั้งอธิการบดี/รักษาการอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปีไม่ได้ กระทั่งนำมาสู่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สั่งการให้สภามหาวิทยาลัย เฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นส่วนราชการ พิจารณาหาทางออกกรณีอธิการบดี/รักษาการอธิการบดีที่สภาแต่งตั้งมีอายุเกินกว่า 60 ปีโดยให้ยึดคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเป็นบรรทัดฐานนั้น

ล่าสุดดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมรภ.กาญจนบุรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน ว่า มรภ.กาญจนบุรี นำคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 และสภามีมติเพิกถอนคำสั่งสภาที่แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีเมื่อปี 2551 แล้ว แต่ตามกฎหมายทางการปกครองบัญญัติไว้แล้วว่าการใดที่ ผศ.ปัญญา กระทำไปในสมัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนอธิการบดีเมื่อปี 2551 นั้น เป็นการกระทำโดยชอบ รวมถึงค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับก็ถือว่าได้โดยชอบ

สำหรับรายละเอียดของคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด มีดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สภามรภ.กาญจน์ถอนคำสั่งตั้ง ‘ปัญญา’ รก.อธิการบดีฯหลังศาลชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon