รับสมัครครูผู้ช่วยรอบใหม่!! สพฐ.คลอดตารางสอบ เปิดรับ 23-29 พ.ค.นี้ คาดอัตราว่างเพียบ

ปฏิทินครูผช.1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที 1/2559 เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) และคำสั่งเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยุบเลิกคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรอความชัดเจนในระดับนโยบายนั้น ขณะนี้ได้แต่งตั้ง กศจ.เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงลงนามในหนังสือคำสั่ง ที่ ศธ 04009/ว1652 สพฐ.เรื่องกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้เตรียมตัวในการสอบแข่งขันดังกล่าว ตามวัน และเวลาที่กำหนด

ปฏิทินครูผช.2

นายการุณกล่าวต่อว่า สำหรับปฏิทินการสอบแข่งขัน ดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 23-29 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 10 มิถุนายน สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 มิถุนายน สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 26 มิถุนายน สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 27 มิถุนายน และประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 7 กรกฎาคม

นายสุเทพ ชิตยวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า การจัดสอบครั้งนี้จะเป็นอำนาจของ กศจ.ตามคำสั่ง คสช.ส่วนกระบวนจัดสอบยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่ง สพฐ.จะจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการจัดสอบส่งไปยัง กศจ.จังหวัดต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการ ส่วนการออกข้อสอบเป็นอำนาจของ กศจ.ที่จะต้องคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือมาเป็นผู้ออกข้อสอบ สำหรับอัตราว่างในการบรรจุครั้งนี้นั้น จะต้องรอหลังจาก กศจ.โยกย้ายและเรียกบรรจุผู้ที่สอบขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยซึ่งจะครบกำหนด 2 ปี ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงจะส่งอัตราว่างและตำแหน่งมาให้ สพฐ.เพื่อประกาศรับสมัคร โดยคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้า คิดว่าจะมีอัตราว่างเปิดรับสมัครจำนวนมาก

บทความก่อนหน้านี้นายกฯ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าประชารัฐ ยันรบ.จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
บทความถัดไปปศุสัตว์เมืองคอน บุกทลายโรงชำแหละเถื่อนพร้อมยึดซาก ส่งขายตลาดไม่ได้รับอนุญาต