ผลสำรวจชี้ 4 ปี รัฐบาล เด็กไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ให้คะแนนแค่ 5.32 เต็ม 10

4 ปีรัฐบาลเด็กไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง

ในวงเสวนาเรื่องผลิตเด็กไทย 4.0…สร้างสรรค์หรือติดกรอบ เวทีได้เปิดผลสำรวจ ว่าเด็กไทยเห็นว่า 4 ปีรัฐบาลเด็กไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ให้คะแนนแค่ 5.32 เต็ม 10

4 ปีรัฐบาลเด็กไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง – เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาในหัวข้อ ผลิตเด็กไทย 4.0 .. สร้างสรรค์หรือติดกรอบ เพื่อชวนสังคมกระตุกคิด ทบทวนถึงกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา

ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว กล่าวว่า จากการสำรวจเราพบสภาพปัญหาของเด็กไทยยุคนี้ คือ สัดส่วนของประชากรเด็กในอีก 22 ปี จะลดลง 16% ขณะที่ครอบครัวข้ามรุ่นแหว่งกลางเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเข้าไม่ถึงการศึกษาและสวัสดิการ โดยเด็กรวยและเด็กยากจนมีความแตกต่างกันถึง 20 เท่า รวมทั้งมีปัญหายาเสพติด และการถูกใช้ความรุนแรงทั้งในชีวิตจริงและออนไลน์ ทำให้เด็กเป็นปัจเจกชน กดดัน เมื่อมีโอกาสก็จะแสดงออกด้วยการระเบิดออกอย่างเต็มที่

“การพัฒนาเด็กที่ผ่านมาทั้งจากนโยบาย และการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการมอบคำสั่งจากบนสู่ล่าง ทำให้เด็กอยู่ในกรอบ แบบวิธี ฟิกซ์ มายเซ็ต โดยค้นพบว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ยอมจำนนกับอุปสรรคและปัญหา ทำให้ไม่พ้นไปจากความคิดของผู้ใหญ่ การออกแบบระบบการผลิตเด็กไทยในยุค 4.0 จึงเกิดคำถามและการผลิตซ้ำความคิดและวิธีการเดิมๆ เพื่อส่งเด็กเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ไม่เปิดให้มีความคิด จินตนาการ ผ่านการสร้าง โกรวธ์ มายเซ็ต ที่จะเป็นคนไม่กลัวปัญหา ทำให้เด็กติดกรอบ การจะสร้างเด็กแบบ 4.0 นั้นเป็นไปได้ยากหากยังมีกรอบความคิดติดกรอบแบบนี้ จึงต้องปรับโครงสร้างและกฎหมาย เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ฟังเสียงเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กมีการพัฒนาชีวิตอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มจึงจะสามารถคิด วิเคราะห์ คิดริเริ่ม แบบ 4.0 ได้เอง

4 ปีรัฐบาลเด็กไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

นางสาวพจนา อาภานุรักษ์ นักวิชาการศูนย์ฯ กล่าวว่า จากผลสำรวจความคิดเห็น เด็กไทยทำไมต้อง 4.0 สำรวจเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 468 คน ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม-2 พฤศจิกายน 2561 พบว่าเด็กมีมุมมองต่อคุณลักษณะสำคัญของเด็กไทย 4.0 ในทางบวกคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการเรียน ขณะเดียวกัน มีผลกระทบทางลบในเรื่องการเสพติดเทคโนโลยีมากเกินไป ติดเกม หรือภาวะกดดัน ในการด้านการเรียน เด็ก 108 คน มองว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญ รองลงมาคือความรู้ และการศึกษา ซึ่งเด็กมองว่าการจะได้มานั้น ต้องมาจากการตั้งใจเรียน ทำงานอย่างตั้งใจ และอดทน ผลสำรวจยังกล่าวถึงการทำงานของรัฐบาลตลอด 4 ปีที่ผ่านมา โดยเด็ก 107 คน ตอบว่ายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ส่วน 96 ราย เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอย่างระบบ Tcas และให้คะแนนรัฐบาลอยู่ที่ 5.32 จาก 10 คะแนน นอกจากนี้ เด็กมองว่านโยบายที่เด็กๆอยากได้ คือการให้สิทธิ ทั้งสิทธิมนุษยชน และการเข้าถึงศักยภาพของเด็ก ให้เด็กมีส่วนร่วมและบทบาทในการกำหนดนโยบาย รวมถึงออกแบบชีวิตของเขาได้เอง

พจนา อาภานุรักษ์

ขอบคุณภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน CYD

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon