สพฐ.คลอดปฏิทินรับนักเรียนปี’62 สมัคร 23-27 ก.พ. เตรียมอุดมฯสอบ 10 มี.ค.

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษรับสมัครวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ คัดเลือกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 2 มีนาคม มอบตัววันที่ 3 มีนาคม  ชั้นก่อนประถมศึกษา รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ –4 มีนาคม   จับสลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม ชั้นป.1 รับสมัครวันที่ 6-10 มีนาคม จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัววันที่ 26 มีนาคม ทั้งนี้การรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับฉลาก

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือก 9 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 13 มีนาคม มอบตัววันที่ 16 มีนาคม โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือก 9 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม และรายงานตัวภายใน วันที่  17 มีนาคม มอบตัววันที่ 5 เมษายน  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง  รับสมัครวันที่ 23-27  มีนาคม สอบวันที่ 30 มีนาคม  จับฉลากในเขตพื้นที่บริการ ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 4  เมษายน มอบตัววันที่ 8 เมษายน  ,โรงเรียนทั่วไป สอบคัดเลือกและใช้คะแนน สอบคัดเลือกและใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) รับสมัคร 23-27 มีนาคม สอบคัดเลือก5 เมษายน  จับสลาก เขตพื้นที่บริการ (ถ้ามี ) วันที่ 6 เมษายน ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 7  เมษายน มอบตัววันที่ 8 เมษายน  ผู้ที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอจัดที่เรียนวันที่  7-9 เมษายน ประกาศผลวันที่ 11 เมษายน มอบตัววันที่  18 เมษายน

สำหรับชั้นม.4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค และโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ  รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบคัดเลือกวันที่ 10 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม รายงานตัววันที่ 16 มีนาคม มอบตัววันที่ 17 มีนาคม  โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ รับสมัครวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ สอบวันที่ 10 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 14 มีนาคม รายงานตัววันที่ 17 มีนาคม มอบตัวภายในวันที่ 5 เมษายน โรงเรียนเฉพาะม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม  ประกาศผลและรายตัววันที่ 6 เมษายน มอบตัววันที่ 9 เมษายน  โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งม.ต้นและม.ปลาย  รับสมัครวันที่ 23-27 มีนาคม สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 9 เมษายน


การรับนักเรียนที่จบม.3 ของโรงเรียนเดิม  รับสมัคร ประกาศผลและรายงานตัวให้เป็นไปตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด  มอบตัววันที่ 9 เมษายน   เปิดรับสมัครความสามารถพิเศษ สมัคร วันที่23 -24 มีนาคม คัดเลือกวันที่ 25 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัววันที่ 27 มีนาคม มอบตัววันที่ 9 เมษายน

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้รับนักเรียนพิการห้องละ 10 คน รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน ประกาศผลวันที่ 1 พฤษภาคม รายงานตัวภายในวันที่ 5 พฤษภาคม มอบตัวภายในวันที่ 12 พฤษภาคม โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สมัคร 21-25 กุมภาพันธ์ คัดเลือกวันที่ 2-6 มีนาคม ประกาศผลวันที่ 10 มีนาคม รายงานตัวภายในวันที่ 17 มีนาคม มอบตัวภายในวันที่ 24 มีนาคม  ทั้งนี้จำนวนรับนักเรียนต่อห้องระดับก่อนประถมศึกษา ห้องละ 30 คน  ป.1 ห้องละ 40 คน สำหรับชั้น ม.1 และม.4 รับห้องละ 40 คน หากจำเป็น ต้องรับเกินให้รับได้ไม่เกินห้องละ 5 คนโดยผ่านความเห็นชอบชอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้คำนึงถึงนโยบายการปรับลดขนาดโรงเรียนและขนาดห้องเรียนให้เหมาะสม  ส่วนโรงเรียนที่มีจัดการศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษ และโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องละ 36 คน

บทความก่อนหน้านี้มติเอกฉันท์! สนช.ผ่าน กม.ประชารัฐ ตั้งกองทุน เดินหน้าสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
บทความถัดไป“ใหม่ สุคนธวา” รับเคยเป็น “ทอม”   เผยความรักครั้งใหม่กับหัวใจสีชมพู