‘วัฒนาพร’เผย‘บอร์ดคุรุสภา’พร้อมยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ ป.ป.ช.

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ให้ขยายเวลาบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 ออกไปอีก 60 วัน จากเดิมบังคับใช้วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช.ฉบับที่ 2 ขยายเวลาบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.กรรมการของหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในกองทุน 2.ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด เช่น นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นต้น และ3.กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐนั้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามประกาศ ป.ป.ช. กำหนดให้กรรมการคุรุสภาทุกคน และเลขาธิการคุรุสภา ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วย ถือว่าเรื่องนี้เป็นคำสั่งทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งกรรมการคุรุสภา ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จึงคุ้นเคยกับการจัดทำบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอยู่แล้ว คิดว่าไม่มีปัญหาอะไร อย่างไรก็ตามคุรุสภาไม่นิ่งนอนใจ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรรมการทุกคนอีกครั้งให้ทบทวนและยื่นบัญชีทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ของ ป.ป.ช.


นางวัฒนาพร กล่าวต่อว่า ในส่วนของตนที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วย ซึ่งสำหรับตนนั้นคิดว่าไม่หนักใจและไม่เป็นปัญหา เพราะตนเคยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว

บทความก่อนหน้านี้สกู๊ปพิเศษ : ‘เลิกหลอกตัวเอง’ บอลไทยไม่ใช่เบอร์ 1 อาเซียน
บทความถัดไปนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯจัด Dinner Talk “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ในปีเลือกตั้ง 2562”