มหา’ลัยมั่นใจใช้ม.44 เว้นกก.สภาฯยื่นบช.ทรัพย์สินเป็นทางออกที่ดี

จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ใช้อำนาจตามมารา 44  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว)  แก้ไขกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ปรับนิยามผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ยกเลิกตำแหน่งกรรมกาาสภามหาวิทยาลัย กรรมการกองทุนต่าง ๆ ไม่ต้องยื่นบัญชี และให้ป.ป.ช.ให้ใช้ดุลพินิจใหม่ว่าตำแหน่งใดต้องยื่นทรัพย์สินบ้างนั้น

นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า การที่รัฐบาลตัดสินใจใช้ม.44 คงเพราะเห็นแล้วว่าการกำหนดให้กรรมการสภาฯ เป็นตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน เกิดผลกระทบทำให้มหาวิทยาลัยเกิดความปั่นป่วนอย่างมาก ไม่เช่นนั้น พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คงไม่ยอมให้ใช้ม.44 ได้ง่าย ๆ คิดว่าเป็นทางออกที่ดี ซึ่งจะทำให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้ ส่วนกรรมการสภาฯ ที่ลาออกไปแล้ว คงไม่สามารถทำอะไรได้ ตนย้ำมาตลอดว่า ให้ใจเย็น รอแนวทางแก้ไขปัญหาจากทางรัฐบาลก่อน แต่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องดำเนินการสรรหาตามกระบวนการ

นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) กล่าวว่า การที่รัฐบาลตัดสินใจเช่นนี้คิดว่า เป็นทางออกที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาได้ เชื่อว่ากรรมการสภาฯคงไม่คิดลาออกอีก ทั้งนี้การที่กรรมการสภาฯ ไม่ได้อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ใช่กลัวการตรวจสอบ แต่เพราะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิหลายคน มีทรัพย์สินค่อนข้างมาก หากหลงลืม บางบัญชีไป ก็อาจมีความผิดทางอาญา  และแม้ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกตรวจสอบ เพราะหากมีปัญหาทุจริตเกิดขึ้น ก็ต้องถูกตรวจสอบอยู่แล้วโดยระบบ อย่างที่เห็นว่าขณะนี้มีกรรมการสภาฯ หลายแห่ง ก็ถูกตรวจสอบอยู่  สำหรับกรรมการสภาฯ ที่ยื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยหลักการ คงต้องสรรหาใหม่ ไม่สามารถคืนตำแหน่งให้ได้

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ถือเป็นทางออกที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้  โดยถือเป็นเรื่องดี ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนช่วยกันสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยการตีความว่า ควรเป็นตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ มองได้หลายมิติ และกรรมการสภาฯ ไม่ใช่ตำแหน่งบริหาร เช่นเดียวกับ กรรมการบริหารบริษัทเอกชนต่าง ๆ แต่เป็นผู้กำหนดนโยบาย ดังนั้นจึงไม่ควรจะตีความให้เป็นตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามแม้จะใช้ม.44 แก้ไขประกาศป.ป.ช.ไปแล้ว แต่ในส่วนของมก.  มีกรรมการสภาฯ ที่ยื่นใบลาออกและมีผลอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 4 ราย ซึ่งคงต้องดำเนินการสรรหาใหม่ ส่งผลให้การดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาอธิการบดี คณบดี ซึ่งกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งต้องล่าช้าไปอีก ประมาณ 6 เดือน

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image