ทีแคสปี’62 รับ น.ศ.เกือบ 4 แสนคน รอบ 1 ยื่นแฟ้มผลงานมากสุด 1.29แสนที่นั่ง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมหารือถึงสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ว่าควรจะปรับตัวอย่างไรบ้าง เพราะดูจากจำนวนนักศึกษาที่รับสมัครผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 หรือทีแคส 2561 ซึ่งรับสมัคร 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ พบว่า จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าจำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ อีกทั้ง ในแต่ละรอบมีสละสิทธิจำนวนมาก ถือเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับมหาวิทยาลัยไทย เพราะหากจำนวนนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆ และถ้าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ จะไม่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน จะทำให้มหาวิทยาลัยไทยเจอวิกฤตในปี 2562 แน่นอน

“ที่ประชุมได้รายงานการดำเนินการระบบทีแคส ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 92 แห่ง โดยได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทั้งปฏิทินการดำเนินงาน และไม่เรียกเก็บเงินก่อนการยืนยันสิทธิในระบบทีแคส ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย ทปอ.ได้เปิดรับสมัครลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 1-22 ธันวาคม มีผู้ลงทะเบียนในระบบแล้ว 262,474 คน และมีผู้สมัครที่รอการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม 306 คน เนื่องจากรอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อน เช่น ชื่อ-นามสกุลไม่ตรง ไม่มีชื่อโรงเรียนในระบบ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตรง เป็นต้น ขณะนี้ ทปอ.ได้ประสานคณะทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลจากทุกสังกัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง และทันสมัย” นายสุชัชวีร์ กล่าว

นายสุชัชวีร์กล่าวต่อว่า การจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา 2562 หรือที-เรก (TREQ) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนรับนิสิตนักศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวม 390,120 คน ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน เปิดรับ 68 สถาบัน 721 คณะ 4,692 สาขาวิชา/หลักสูตร รับ 129,247 คน, รอบที่ 2 โควต้า เปิดรับ 67 สถาบัน 712 คณะ 4,575 สาขา/หลักสูตร รับ 99,320 คน, รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน เปิดรับ 65 สถาบัน 717 คณะ 3,868 สาขาวิชา/หลักสูตร รับ 69,441 คน, รอบที่ 4 แอดมิสชั่นส์ เปิดรับ 64 สถาบัน 667 คณะ 3,741 สาขา/หลักสูตร รับ 62,406 คน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ เปิดรับ 58 สถาบัน 509 คณะ 2,815 สาขา/หลักสูตร รับ 29,706 คน นอกจากนี้ มีหลักสูตรนานาชาติ เปิดรับ 12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตร รับ 5,071 คน และโครงการทุนเต็มจำนวน เปิดรับ 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตร รับ 172 คน

นายสุชัชวีร์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สถาบันที่เปิดรับนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) 36,650 คน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 22,017 คน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 19,973 คน, มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) 17,728 คน และมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) 17,633 คน ส่วนสถาบันที่มีคณะที่เปิดรับมากที่สุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 44 คณะ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 37 คณะ, ม.อ. 35 คณะ, มก. 33 คณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ มบ. 31 คณะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมอกฝุ่น’ ยังปกคลุมกรุงเทพฯ กทม.ทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงฉีดน้ำลดมลพิษ (ชมคลิป)
บทความถัดไป‘ช้างศึก’กลุ้ม ‘กวินทร์’ ยังชวดซ้อม-รอแพทย์ชี้อาการ