มร.สส.ผุดหลักสูตร ‘การจัดการอีสปอร์ต’ ผนึก บ.เกมยักษ์ใหญ่สิงคโปร์ รองรับ น.ศ.ฝึกงาน-ดูงาน ตปท.

กรณีที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งแห่เปิดสอนหลักสูตร หรือวิชาแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเรียน ขณะที่ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่า ปัจจุบันมีหลักสูตรใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก และอนาคตการเรียนในระบบจะลดลง คนเรียนผ่านออนไลน์ด้วยตนเองมากขึ้น มหาวิทยาลัยจะต้องปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ส่วนหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ อย่างหลักสูตรแปลกๆ ใหม่ๆ จะมาแบบลมเพลงพัด ซึ่งมีความเสี่ยง เพราะสุดท้ายเด็กจะเรียนน้อยลง และต้องปิดตัวลงนั้น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวิเคราะห์หลักสูตรอยู่ตลอดเวลาว่าหลักสูตรไหนที่ยังอยู่ได้ และหลักสูตรไหนที่ต้องล้มหายตายจากไป โดยเก็บสถิติย้อนหลังหลายปี เพื่อทำให้มองเห็นว่าอนาคตหลักสูตรไหนจะเจริญก้าวหน้า ปัจจุบันกีฬาอีสปอร์ต ได้รับความนิยมกว้างขวาง ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก โดยจะเปิดรับสมัครในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส ปีการศึกษา 2562 ครบทุก 5 รอบ แม้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมมาพอสมควร คือได้ส่งอาจารย์เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านนี้ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่เก่งเฉพาะทางมาสอนนักศึกษา

นายพาโชค เลิศอัศวภัทร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับศาสตร์กีฬาด้านนี้ และเห็นว่าอีสปอร์ตสามารถสร้างรายได้ มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มการยอมรับเพิ่มมากขึ้น ทางมหาวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตรนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้ามาช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง โดยเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรก จำนวน 50 คน โดยรับสมัครผ่านระบบทีแคส หลังจากที่มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ว่ามีหลักสูตรนี้ มีนักเรียนชั้น ม.6 สนใจติดต่อเข้ามาเรียนจำนวนมาก

“สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ตของ มร.สส.ถือเป็นที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกที่เปิดสอน โดยเน้นสอนด้านบริหารธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรอีสปอร์ตที่เปิดสอนอยู่ทั่วไป นักศึกษาส่วนใหญ่จะได้รับวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต แต่นักศึกษาที่เรียนกับ มร.สส.จบไป จะได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) การเรียนการสอนจะมีวิชาบังคับที่สอดคล้องกับคณะบริหารธุรกิจ คือ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด การบัญชี และการบริหารจัดการต่างๆ ที่เป็นวิชาพื้นฐาน และจะมีวิชาเฉพาะด้าน เช่น หลักการจัดงานอีเว้นท์ หลักการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต การตลาดอีสปอร์ต เป็นต้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยวางแผนจะร่วมมือกับบริษัท การีนา ออนไลน์ ที่เป็นบริษัทเกมรายใหญ่ของสิงคโปร์ สโมสรเกม และผู้ประกอบการจากบริษัทต่างๆ มาทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และจัดให้นักศึกษาเดินทางดูการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตทั้งในไทย และต่างประเทศด้วย” นายพาโชค กล่าว

นายพาโชคกล่าวต่อว่า ส่วนอาจารย์ผู้สอนจะมีวุฒิปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจโดยตรง พร้อมมีผู้ประกอบการที่จัดงานกีฬาอีสปอร์ตเข้ามาเป็นผู้สอน และเป็นผู้บรรยายพิเศษด้วย โดยนักศึกษาที่จบสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ผู้จัดอีเว้นท์เกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้บริหารจัดการทีมอีสปอร์ต เป็นต้น คาดว่าจะมีนักเรียนสนใจเข้าเรียนมากพอสมควร ขณะนี้ มร.สส.จะสร้างสนามกีฬา ที่เป็นสถานที่จำลองในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต เพื่อให้นักเรียนได้มาฝึกฝน ส่วนค่าเล่าเรียนประมาณ 29,000 บาทต่อภาคเรียน แม้จะค่อนข้างสูง แต่มั่นใจว่าถูกกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป และอุปกรณ์การเรียนได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะได้อุปกรณ์การเรียนที่ดี ราคาเอื้อมถึงได้ ถือเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดเด็กเข้ามาเรียน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image