โพลวธ.เผยเด็ก-เยาวชน 72.52% ทราบคำขวัญวันเด็กปี 62 เด็กอยากร่วมงานที่ ‘ศาลากลางจังหวัด’ มากสุด

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ซึ่งวธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจหัวข้อ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562” มีผู้ตอบแบบสอบถาม 5,580 คน จากการสำรวจข้อมูลครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าร้อยละ 94.64 ทราบว่า วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม และ ร้อยละ 72.52 ทราบว่า คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2562 ของพล.อ.ประยุทธ์ คือ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

นายวีระ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เด็ก เยาวชน ร้อยละ 81.04 ทราบข่าวการจัดงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทราบข่าวผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ ร้อยละ 67.30 ทราบข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ รองลงมาคือ เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ไลน์ หน่วยงานราชการ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก วิทยุ หนังสือพิมพ์ โบรชัวร์/แผ่นพับ/ใบปลิว และป้ายโฆษณา ตามลำดับ ทั้งนี้ได้สอบถามความคิดเห็นเด็กและเยาวชนว่า วางแผนว่าจะไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ไหน พบว่า ไปร่วมงานวันเด็กที่ศาลากลางจังหวัด สถานที่ราชการ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กของโรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ลานกิจกรรม สวนสาธารณะ เช่น สวนรถไฟ สวนหลวง ร.9 สวนจตุจักร สวนลุมพินี และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาที่เด็ก เยาวชน ต้องการเข้าร่วมทำและอยากทำมากที่สุด พบว่า 1.จิตอาสารักสะอาด : แยกขยะ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน โบราณสถาน 2. จิตอาสารักษ์วัฒนธรรม:อาสาสมัครนำเที่ยวชุมชน และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ช่วยดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 3.จิตอาสารักษ์สัตว์:อาสาสมัครคนรักสัตว์ แจกเอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย 4.จิตอาสารักสุขภาพ : วิ่งการกุศลวิ่งนำคนตาบอดปั่นจักรยานปฐมพยาบาลวิ่งเก็บขยะและ 5.จิตอาสางานทำมือ:ทำเสื้อกระเป๋าเข็มกลัดภาพวาดสมุดทำมือ เพื่อจำหน่ายหารายได้ช่วยสาธารณะ

รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวต่อว่า จากการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนว่า ของขวัญวันเด็กที่ต้องการในปี 2562 พบว่าของขวัญที่เด็กๆ ต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1.ขอให้คนไทยทุกคนมีจิตสาธารณะ 2.เปิดพื้นที่ให้เด็กมีโอกาสทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ 3.สนับสนุนการศึกษาฟรีถึงระดับปริญญาตรี 4.เห็นความสำคัญและให้กำลังใจเด็กที่ทำดี นอกจากนี้ ยังได้สอบถามว่าสนใจกิจกรรมวันเด็กของ วธ. ที่จัดขึ้น ณ ลานกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พบว่า อับดับที่ 1 ระบุว่า สนใจกิจกรรมที่จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2.สนใจร่วมพิธีมอบรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” จำนวน 85 คน 3.สนใจกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ เพื่อพัฒนาทักษะในการเล่นกีฬา จากนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี 4.สนใจกิจกรรมที่จะสร้างสีสันบนเวทีและการมอบของขวัญและของรางวัลให้แก่เด็ก และเยาวชนที่ร่วมงาน และ 5.การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี ดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงโขน ฯลฯ

บทความก่อนหน้านี้ประมุขพาราไทยนำฮีโร่เอเชี่ยนพาราเกมส์ -ร่วมกิจกรรมโครงการ ‘รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา’
บทความถัดไปสาทิตย์ เย้ย’พปชร.’กำลังเพลี่ยงพล้ำ ลอกไอเดีย’โฉนดสีฟ้า’ปชป.-ปูดนายทุนกว้านซื้อที่อีอีซี