ซ่อมศิลปากรคืบ! เริ่มแล้วคณะโบราณคดี หลังค้างเติ่งนับปี น.ศ.โอดอยากย้ายกลับวังท่าพระ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่ในคณะวิชาต่างๆ ทั้งหมด หลังหยุดชะงักเป็นเวลานานเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับผู้รับเหมาการก่อสร้าง กระทั่งมีการเริ่มต้นดำเนินการอีกครั้งในช่วงปลายปี 2561 ที่อาคารศูนย์เรียนรวม บริเวณคณะมัณฑนศิลป์ รวมถึงการปรับพื้นที่บริเวณลานศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หน้าอาคารเรียนคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เบื้องต้นการปรับปรุงมีความคืบหน้าโดยคนงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินงานในส่วนต่างๆ เกือบทั้งพื้นที่ เว้นตึกพรรณราย และหอศิลป์ ซึ่งเป็นโบราณสถาน รวมถึงหอศิลป์ ซึ่งเป็นท้องพระโรงเดิม โดยยังมีนักศึกษาบางส่วนใช้พื้นที่ในการเรียการสอนด้านศิลปะในสวนแก้ว สำหรับหอสมุดกลางยังเปิดให้บริการตามปกติ

สำหรับความคืบหน้าที่เห็นได้ชัดคือการเริ่มต้นดำเนินงานบริเวณอาคารเรียน ‘คณะโบราณคดี’ ซึ่งเป็นตึก 5 ชั้น สำหรับการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก อาทิ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจารึก เป็นต้น โดยช่วงเวลาก่อนหน้านี้แม้มีการเริ่มต้นปรับปรุงพื้นที่และอาคารภายในมหาวิทยาลัยแล้ว แต่การดำเนินการต่ออาคารเรียนคณะโบราณคดี ยังไม่เริ่มต้นอย่างชัดเจนกระทั่งล่าสุดมีคนงานขึ้นไปรื้อย้ายส่วนประกอบสถาปัตยกรรมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ เปิดเผยให้เห็นโครงสร้างภายใน

อาคารดังกล่าว เป็นอาคารเรียนหลักของนักศึกษาคณะโบราณคดี ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปีนับแต่ยกเลิกการใช้ ‘ตึกพรรณราย’ เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน โดยปรับปรุงเป็นสำนักงานของเจ้าหน้าที่และใช้สำหรับจัดแสดงงานศิลปะแทน

สำหรับสถานการณ์ระหว่างการปรับปรุงพื้นทีในส่วนของคณะโบราณคดี ได้จัดให้ศูนย์สันสกฤตศึกษา เขตทวีวัฒนาเป็นสถานที่เรียนแทนซึ่งนักศึกษาบางส่วนเกิดอุปสรรคด้านการเดินทาง เนื่องจากตั้งอยู่ค่อนข้างไกลจากพื้นที่เดิมบริเวณถนนหน้าพระลาน เกิดกระแสในโลกโซเชียลวอนขอให้การปรับปรุงเสร็จสิ้นโดยเร็ว

การปรับปรุงสถานที่ครั้งนี้ เป็นไปภายใต้โครงการ “ปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ” โดยเป็นการปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร งานสาธารณูปโภค และงานภูมิทัศน์ โดยว่าจ้างบริษัทกันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด เริ่มต้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2563 รวม 540 วัน ค่าก่อสร้าง 692,890,000 บาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานขนย้ายเพื่อปรับปรุงมหาวิทยาลัยดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปีในการบูรณะอาคารทั้ง 4 คณะ ได้แก่ คณะจิตรกรรมฯ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะมัณฑนศิลป์ และคณะโบราณคดี โดยระหว่างการดำเนินงาน นักศึกษาบางส่วนย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, ศูนย์สันสกฤตศึกษา และเช่าอาคารย่านจรัญสนิทวงศ์ชั่วคราว แต่ต่อมา เกิดปัญหาจนส่งผลให้การปรับปรุงหยุดชะงักเป็นเวลานาน กระทั่งมีกระแสการตั้งคำถามจากทั้งนักศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่าถึงความล่าช้า ปรากฏอย่างแพร่หลายในโซเชียลเน็ตเวิร์ก และเว็บไซต์ดังอย่าง พันทิปดอทคอม กระทั่งมหาวิทยาลัยได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าว กระทั่งมีความคืบหน้าล่าสุด

บทความก่อนหน้านี้“สุริยะ”ลุยอีสานเปิดตัวผู้สมัครพปชร.3จังหวัด ยันที่ดินสปก.ยึดแนวนายกฯ
บทความถัดไปชป.เร่งโครงการอ่างเก็บน้ำยะรม เสร็จปี63 ขยายเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวเบตง จ.ยะลา