สพฐ.แจ้งยอดร.ร.ปิดหนีฝุ่น 11 แห่งเปิดเรียนแล้ว1,269 แห่ง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปข้อมูลโรงเรียนปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองPM2.5 ข้อมูล ณ วันที่4  กุมภาพันธ์  ในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม มีโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 1,280 โรงเรียน  เปิดเรียน 1,269  ปิดเรียน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของโรงเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 6,229 คน ดังนี้ กรุงเทพฯ จำนวนโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 156 โรงเรียน เปิดเรียน 155  โรงเรียน ปิดเรียน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางบัว ปิดเรียนวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์  จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 974 คน  จังหวัดนนทบุรี จำนวนโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 142 เปิดเรียน 141 โรงเรียน ปิดเรียน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์ ปิดเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์  จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 105 คน  จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 192 โรงเรียน เปิดเรียนครบทุกโรงเรียน

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 197  โรงเรียน เ ปิดเรียน 194 โรงเรียน ปิดเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์  3 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  และโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์   นักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 1,366 คน  จังหวัดนครปฐม โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 303 โรงเรียน เปิดเรียน  297โรงเรียน  ปิดเรียนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดกลาง โรงเรียนวัดท้องไทร โรงเรียนบ้านบางเลน โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 3,784 คน   และจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 114 โรงเรียน เปิดเรียนทุกโรงเรียน  และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) โรงเรียนในความดูแล 176 โรงเรียน เปิดเรียนทุกโรงเรียน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ภาคประชาชนค้าน ร่าง พ.ร.บ.สิทธิบัตร เหตุลดทอนมาตรการปกป้องสาธารณะ
บทความถัดไป‘จุรินทร์’ ชู 4 จุดขาย ย้ำภาคใต้ต้องได้มากกว่าเดิม 3.36 ล้านเสียง ลั่นพร้อมเป็นแกนตั้งรัฐบาล