ชง ‘บอร์ดกพฐ.’ ปรับโฉมอบรมครู สกัดเอกชนจัดเสนอหลักสูตรซ้ำหน่วยงานรัฐ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์  ตนจะประชุมคณะกรรมการกพฐ. นัดแรกหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.)  มีมติแต่งตั้งตนเป็นประธาน กพฐ.  แทนนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ อดีตประธานกพฐ. ที่ลาออกไป ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของเด็ก ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการสอนในรูปแบบ  English For All ที่จะต้องนำไปใช้กับโรงเรียนต่าง ๆ  โดยจะดูว่า จะสามารถสอดแทรกเข้าไปในการเรียนกาสอนในวิธีการใดบ้าง เพื่อเป็นการ กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนจะเสนอให้ปรับแนวทางการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพกับตัวนักเรียนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ในส่วนของการอบรมพัฒนาครูต่อไปควรจะมีทิศทางที่ชัดเจน ที่ผ่านมาการจัดอบรมหรือการดำเนินการต่างๆ ผลที่ได้รับจะเกิดกับคนที่รับตำแหน่งมากกว่านักเรียน แต่ต่อไปการอบรมต่าง ๆ จะเน้นผลที่เกิดกับตัวนักเรียนมากขึ้น โดยหลักสูตรใดที่ศึกษานิเทศก์ หรือหน่วยงานด้านการศึกษา จัดอบรมเองได้ อาทิ อบรมหลักสูตรวิธีการสอน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู หรือ PLC  ต่อไปหน่วยอบรมจากภาคเอกชนอาจ ไม่จำเป็นต้องเสนอเข้ามาให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณา เพราะเราสามารถทำได้เอง ส่วนหน่วยจัดอบรมจากภาคเอกชน จะเสนอได้เฉพาะหลักสูตรที่แตกต่าง ที่เราไม่สามารถจัดเองได้  ขณะที่ครูควรจะเลือกอบรมในหลักสูตรที่ตัวเองอ่อน ไม่ใช่เลือกอบรมตามใจอย่างทุกวันนี้ เพราะแค่ถือว่ามีสิทธิ ใช้งบคูปองอบรมครูรายละ 1 หมื่นบาทเท่านั้น

“เรื่องนี้จะต้องหารือกับสถาบันคุรุพัฒนา ให้ชัดเจนเพื่อปรับแก้ในรายละเอียด แนวทางนี้นอกจากจะทำให้การอบรมครูเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้ครูได้เรียนในสิ่งที่ขาด หรืออ่อน โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประเมินศักยภาพ และรับรองการอบรม เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนการสอน ให้ประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง ส่วนการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษานั้น ควรจะให้ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) หรือสถาบันวัดไร่ขิง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้มากขึ้น เพราะถือว่าเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ”นายเอกชัยกล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมจะเสนอแผนการพัฒนาการศึกษาในช่วง 3 ปีที่คณะกรรมการกพฐ.ชุดนี้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะเน้นในเรื่องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตัวนักเรียนโดยตรง ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น คงไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องรอหารือที่ประชุมก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘กิตติชัย’ ส่งมอบงาน ‘นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล’ รก.อธิการฯ ม.ขอนแก่น
บทความถัดไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จ.สงขลา