‘มมร’ ชวนชาวพุทธร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ที่สนามหลวงถึง 20 พ.ค.นี้

พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) เปิดเผยว่า มมร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชาชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัด “งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2559” วันที่ 14-20 พฤษภาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ภายในงานมีบูธ มมร ได้จัดเตรียมพื้นที่จัดจัดงานภายใต้แนวคิด MBU Wisdom Pavilion Hall หรือ “ปทุมปญฺญาสาลา” (ดอกบัวแห่งปัญญา) มีนิทรรศการวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ และกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดแสดงนิทรรศการ 123 ปี มหามงกุฎราชวิทยาลัย กิจกรรมทอล์คธรรมประชันทอล์คโชว์ โดยพระนักเทศน์ และนักพูดระดับประเทศ อาทิ พระราชวิจิตรปฏิภาณ พระเทพวิสุทธิกวี พระเมธาวินัยรส นายจตุพล ชมพูนิช นางกรรณิกา ธรรมเกสร นายพนม ปีย์เจริญ นายเสน่ห์ ศรีสุวรรณ และนายวสันต์ พงศุประดิษฐ์ เป็นต้น ผู้สนใจเข้าชมงานได้ที่บูธ มมร วันที่ 14-20 พฤษภาคม ที่มณฑลพิธีสนามหลวง เวลา 09.00-20.30 น.ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mbu.ac.th

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image