8 ก.พ. ชงบอร์ดกพฐ. แก้ประกาศรับ น.ร.ปิดช่อง ‘ร.ร.รับแป๊ะเจี๊ยะ’

8 ก.พ. ชงบอร์ดกพฐ. แก้ประกาศรับ น.ร.ปิดช่อง ‘ร.ร.รับแป๊ะเจี๊ยะ’

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สพฐ. ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดที่สำคัญ ๆ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณาเพื่อปรับปรุงประกาศ สพฐ.เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ 

“ขณะนี้เมื่อ ครม.รับทราบมาตรการดังกล่าว ก็จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีหลายประเด็นสำคัญ ซึ่งสพฐ.ต้องไปดูเรื่องใดสามารถทำได้ก็จะทำในทันที ส่วนเรื่องใดยังไม่สามารถทำได้ก็จะเตรียมการ ส่วนที่มีข้อเสนอให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การรับนักเรียนกรณีนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษทั้ง 7 ข้อ ตรงนี้ก็จะหารือในรายละเอียดด้วย แต่ทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุม กพฐ.พิจารณา และในวันดังกล่าวจะมีการเสนอขอปรับเวลาการรับสมัครรับนักเรียน ม.1และ ม.4 ที่เดิมกำหนดวันที่ 23-27 มีนาคม แต่เนื่องจากวันที่ 24 มีนาคม ตรงกับวันเลือกตั้ง จะเสนอให้เลื่อนวันนับสมัครเป็นวันที่ 22-27 มีนาคมและงดรับสมัครวันที่ 24 มีนาคมซึ่งถ้าที่ประชุม กพฐ.เห็นชอบก็จะมีการปรับปรุงประกาศ สพฐ.ทั้งเรื่องวันรับสมัคร รวมถึงแนวปฏิบัติรับนักเรียนใหม่ที่สอดรับกับมติ ครม.” นายบุญรักษ์ กล่าว

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงใหม่ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับนักเรียน เพราะยังมีระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งสพฐ.จะมีการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ม.ราม จัดบริการวิชาการชุมชน จ.อุทัยธานี ต่อยอดความรู้สอดคล้องวิถีชุมชน
บทความถัดไป‘อุตตม’ เชิญ ‘สมคิด’ นั่งนายกฯแล้ว เชื่อ ‘บิ๊กตู่’ จะตอบรับ ยันไม่เผื่อใจไปชื่ออื่น