น.ศ.ปี 1 ร้อง ‘ประยุทธ์’ ผ่านพ่อเมือง หลังไม่ได้รับเงิน กยศ.โอด ผู้ปกครองต้องกู้เงินนอกระบบส่งเรียน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นางจีรภา รอดเพชร หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับหนังสือเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรี ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินกู้กองทุน กยศ. ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เฉพาะปีนี้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 กว่า 300 คน ยังไม่ได้รับเงิน กยศ. เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินจากการได้ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ.ที่ทางรัฐบาลให้นักศึกษากู้ยืมไปเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ โดยได้ดำเนินการด้านเอกสารครบถ้วนตามระเบียบปฏิบัติที่กองทุน กยศ.กำหนดไว้ทุกประการ ประกอบกับนักศึกษาเหล่านี้ได้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ โดยส่งเรื่องเพื่อขอกู้ยืมเงินตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงบัดนี้ระยะเวลาได้ผ่านไปนานกว่า 6 เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับเงินกองทุนกู้ยืม กยศ.จากรัฐบาลแต่อย่างใด

นางสาวณัฐมล สุ่ยบางดำ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวว่า เราไม่ได้รับเงินกู้ กยศ.เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลาเกือบ 2 เทอมการศึกษาแล้ว ผู้ปกครองของพวกเราเป็นชาวไร่ ชาวนา เป็นคนจนที่อยากให้ลูกมีความรู้ มีอนาคตเหมือนกับลูกคนอื่นๆ ที่มีฐานะ ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพากันกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบ เพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายให้กับพวกเราได้เรียนหนังสือ หวังเพียงให้ลูกหลานได้มีอนาคตที่ดี แต่ต้องประสบกับปัญหาเรื่องการเงิน เพื่อนหลายคนต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษา เพราะไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ทำให้พวกเราถูกปิดโอกาสทางการศึกษา เพียงเพราะเป็นลูกคนจน

“ที่ผ่านมา รุ่นพี่ของพวกเราที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน คือไม่ได้รับการกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.มาเป็นเวลานานมากกว่า 4 ปีแล้ว จนสุดท้ายพ่อแม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินนอกระบบ หลายต้องนำเอาที่นาไปจำนองกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูง มาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ลูกได้เรียนหนังสือ ทั้งที่พวกเราเป็นคนไทยเช่นเดียวกัน แต่กลับถูกเลือกปฏิบัติจากกองทุน กยศ.ไม่ยอมให้กู้ยืมเงินแต่อย่างใด”

นายจักรี เกิดศรีเหล่า นักศึกษาชั้น ปี 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า การที่ไม่รับเงินจากกองทุน กยศ.ทั้งที่เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ยื่นกู้ขอยืมเงินถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกอย่าง เป็นการลิดรอนสิทธิของพวกเราที่เป็นนักศึกษา ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ ทั้งที่รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้เด็กและเยาวชนได้เรียนหนังสือ แต่การศึกษาเล่าเรียนของพวกเราต้องหยุดชะงักลง เพราะขาดเงินจากกองทุน กยศ. ดังนั้น พวกเราจึงขอความเมตตาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกรัฐมนตรีได้โปรดกรุณาพิจารณาให้ความช่วยเหลือพวกเราได้รับเงินกู้ยืม กยศ.โดยด่วน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เดินหน้าชน : ‘อาชีพอิสระ’มีเฮ : โดย สุรพล สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
บทความถัดไปชาวบ้านโวยสะพานพัง 2 ปี เมื่อไหร่จะซ่อม อ้อมไกลหลายกิโล เดือดร้อน อยากใช้แล้ว!