อธิการมธ. เล็งทำความเข้าใจทุบตึกตู้ปลา คณะพาณิชย์ฯ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นางเกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการคัดค้าน โครงการออกแบบและปรับปรุงตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  หรือ ตึกตู้ปลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและคิดว่าจะเชิญคณบดีคณะพาณิชย์ฯ  มาหารือถึงแนวทางทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะต้องชี้แจงทำความเข้าใจเป็นรายบุคคล อย่างไรก็ตามเท่าที่ทราบโครงการนี้ไม่ใช่การทุบตึกแล้วสร้างใหม่ทั้งหมด เพราะหากเป็นเช่นนั้น คงต้องใช้งบประมาณ กว่า 1,000 ล้านบาท แต่เป็นการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ด้านล่างอาคารให้มีความทันสมัยและสะดวกสบาย และให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของนักศึกษาทุกระดับ  ซึ่งในช่วงที่ตนเป็นคณบดีคณะพาณิชย์ฯ  ก็เคยมีการปรับปรุง โดยแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้โครงการต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ แต่ปัจจุบันความต้องการของนักศึกษาเปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางคณะจึงเห็นว่า ควรจะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น และจะย้ายห้องทำงานของโครงการต่าง ๆ ไปไว้บริเวณชั้น 2 ของตึกริมน้ำ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการนั้น ตนไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่ทางคณะดำเนินการ แต่เท่าที่ทราบเป็นงบฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ไม่เกี่ยวข้องกับงบฯ ของมหาวิทยาลัย

นายศุภสวัสดิ์ ชัชวาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และศูนย์พัทยา กล่าวว่า โครงการปรับปรุงตึกคณะพาณิชย์ฯ   มธ.เริ่มดำเนินการเป็นเวลานานกว่า 1 ปีแล้ว โดยทางคณะได้มีการทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นจากประชาชาคมภายในคณะ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการประจำคณะลงมติ และเสนอให้คณะกรรมการด้านกายภาพของ มธ. ซึ่งประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องพิจารณาของดี ข้อเสีย และเท่าที่ตนได้ดูแบบการก่อสร้าง  มองว่า เป็นการปรับปรุงภายใน ไม่กระทบเอกลักษณ์ของตึก ซึ่งหากมองจากภายนอกยังเป็นตึกตู้ปลาเช่นเดิม

บทความก่อนหน้านี้“พิพิธภัณฑ์ร้านขายยา กิเลน เต๊กเฮงหยู เป็นสถานที่ที่จะแชร์ให้ผู้คนได้รู้ว่าการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้น ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่ยึดถือปฎิบัติได้จริง อย่างที่พวกเราครอบครัวโอสถานุเคราะห์และชาวโอสถสภายึดมั่นและเป็นอยู่จนถึงวันนี้”
บทความถัดไป‘นักวิชาการ’ ชี้เกณฑ์รับน.ร. ปี’62 ‘ม.3 ขึ้นม.4 อัตโนมัติ’ กระทบนโยบายผลิตเด็กสายอาชีพ