‘สอศ.’ เปิดคัดเลือก ‘ผอ.วิทยาลัย’ 18-24 ก.พ. เล็งเปิดช่องให้ ป.โท-ป.เอก สอบครูผู้ช่วย

‘สอศ.’ เปิดคัดเลือก ‘ผอ.วิทยาลัย’ 18-24 ก.พ.นี้ เล็งเปิดช่องให้ ป.โท-ป.เอก สอบครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค และการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) 77 จังหวัด และผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค (อศภ.) เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมหารือทำความเข้าใจร่วมกัน เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ขณะนี้ว่างอยู่ 61 อัตรา ซึ่งจะเปิดรับสมัครวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ ให้มารับทราบปัญหาและสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันว่าต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการวิทยาลัย จะแบ่งการประเมินดังนี้ ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยให้อศจ.และ อศภ. ประเมินความรู้และกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาและการสัมภาษณ์ ส่วนกลางจะเป็นผู้ประเมิน

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องได้คะแนนใน ภาค ก ภาค ข และภาค ค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ส่วนการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งการบรรจุและแต่งตั้งให้เรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยให้เรียกตามลำดับที่ขึ้นบัญชี โดยผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ จะต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สอศ.กำหนด โดยให้มีการประเมิน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน เมื่อผ่านการประเมินจะได้รับแต่งตั้งเป็น ผอ.สถานศึกษา หากไม่ผ่านการประเมินให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป

“นอกจากนี้ สอศ.มีตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ว่างกว่า 1,200 อัตรา ที่จะมีการสอบในช่วงเดือนเมษายนนี้ ขณะนี้ สอศ. กำลังเตรียมการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันและบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. เดิมสอบการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป จะเปิดสอบเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ปีนี้ สอศ.จะเพิ่มการสอบระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้วย เพื่อให้ทำหน้าที่สอนเพราะขณะนี้สถาบันอาชีวศึกษากำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิมาดูแลการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน เรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการครั้งแรกของ สอศ. ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ อศจ.ทำการสำรวจความต้องการของวิทยาลัยอาชีวะมาเสนอ เพื่อกำหนดสัดส่วนการรับ” นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน จะมีการปรับปรุงในส่วนการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เช่น กรณีครูอัตราจ้างที่ทำงานครบ 3 ปี จากที่ต้องสอบจะปรับมาใช้ประเมินจากผลงานและสอบข้อเขียนเล็กน้อย เพื่อให้คนที่ทำงานในพื้นที่มีโอกาสทำงานต่อ เพราะที่ผ่านมาประสบปัญหาว่าครูอัตราจ้างที่เก่งสอบบรรจุได้ย้ายไปที่อื่นหมด ทั้งหมดนี้ สอศ.จะเร่งดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเสนอให้สำนักคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ

Advertisement

โดยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 15 มีนาคม ประเมินภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ วันที่ 18-19 มีนาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมิน ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค วันที่ 4 เมษายน ประเมินภาค ข ระดับ อศจ.ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 9-11 เมษายน ประเมินภาค ข ระดับ อศภ.ความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 23-26 เมษายน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค วันที่ 10 พฤษภาคม ประเมินผลภาค ค ความเหมาสมกับตำแหน่ง วันที่ 11-15 พฤษภาคม และประกาศผลคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 23 พฤษภาคม ฝึกศึกษาด้วยตนเอง วันที่ 27 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน พัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง ระหว่างวันที่ 17-28 มิถุนายน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image