ด่วน!! กฤษฎีกาเห็นชอบฟื้น ‘ครูใหญ่’ ยกเลิกใช้ ‘ผอ.ร.ร.’

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์  อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นประธาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมีข้อเสนอที่หลากหลาย ทั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่จะมีการปรับเปลี่ยน จากเดิมที่ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่ออกใบอนุญาตฯ มาเป็น ออกใบรับรองความเป็นครู เพื่อให้ชัดเจน ว่าครูเป็นผู้มีฐานะอันสูงส่ง มากกว่าความเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยจะออกให้เฉพาะครูและผู้บริหารสถานศึกษา และเตรียมจะยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพราะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยตรง

“นอกจากนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกายังเห็นตรงกัน ให้กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็น ครูใหญ่ ทำหน้าที่บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การทำงานมีความชัดเจน โดยจะใช้ชื่อตำแหน่งครูใหญ่ กับสถานศึกษาทุกขนาด ทั้งนี้ การใช้ชื่อตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ถูกเปลี่ยนในช่วงที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2546  ประกาศใช้แรกๆ จากเดิมชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะแบ่งตามขนาดโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่ ใช้คำว่า ผู้อำนวยการโรงเรียน  ขนาดกลาง ใช้คำว่า อาจารย์ใหญ่ และโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้คำว่า ครูใหญ่ ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาในขณะนั้นมองว่า การกำหนดชื่อตำแหน่งตามขนาดโรงเรียน ทำให้เกิดการแบ่งแยก ทั้งที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเช่นเดียวกัน จึงขอให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งมาเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมดทุกขนาด แต่การกำหนดชื่อตำแหน่งเช่นนี้ ในประเทศต่างๆ ไม่ใช้กัน เพราะทำให้กำหนดบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน” นายเอกชัยกล่าว และส่วนทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ จะต้องได้รับความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

นายเอกชัยกล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการ กมว. เห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯสำหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในส่วนของครูช่าง หรือครูวิชาชีพ ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เกิดความกังวลว่า จะได้ครูช่างที่ไม่มีคุณภาพ เพราะให้ใครก็ได้มาเป็นครู ทั้งนี้เข้าใจว่า ทางมหาวิทยาลัยเอง อาจมองว่าการเรียนในคณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม จะถูกลดความสำคัญลง ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยอนาคตผู้ที่จบสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถไปเพิ่มในส่วนของค่าตอบแทนได้ โดยตนจะทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยต่างๆ วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะออกประกาศให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯมาเป็นครูช่างได้ภายในเดือนมีนาคมนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon