เยียวยาน.ร.ทุนเสมาฯส่อแห้ว เหตุกรมกรมบัญชีกลาง เมินตอบหนังสืออนุมัติเงิน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระบบ MoeNet  หรือโมเน็ต ซึ่งล่าสุดนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ. รได้ลงนามในหนังสือเพื่อส่งข้อมูลและรายชื่อผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการโมเน็ตให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว ว่า เรื่องดังกล่าวศธ.ใช้อำนาจทางการบริหารในการตรวจสอบ อีกทั้งโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 ส่วนใหญ่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ขณะที่ผู้ที่ยังอยู่ในราชการให้ข้อมูลแค่ว่า “ไม่รู้ ไม่เกี่ยวข้อง” ดังนั้น เรื่องนี้ต้องส่งให้ ป.ป.ช.ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายตรวจสอบต่อไป  ส่วนที่มีการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเงิน 7% เป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญานั้น คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงได้สรุปผลเรียบร้อยแล้ว นิติกร สำนักนิติการอยู่ระหว่างการตรวจสอบสำนวน ส่วนผลสรุปจะเป็นอย่างไรนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

นายการุณ กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าการเยียวนักเรียนที่มีสิทธิรับทุนกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตแต่ไม่ได้รับทุนเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ทุจริตนั้นหลังจากที่ทำหนังสือหารือไปยังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีการปรับแก้ถ้อยคำว่า “ขออนุมัติทุนให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนแต่ยังไม่ได้รับเงิน” ตั้งแต่ปลายปี 2561 นั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาจากกรมบัญชีกลางว่าจะอนุมัติให้นำเงินกองทุนมาจ่ายให้ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนแต่ยังไม่ได้รับเงิน ได้หรือไม่ ซึ่งตนได้ติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอด 

ทั้งนี้ในทำหนังสือที่หารือไปจะต้องใช้เงินจากกองทุนฯ 40.5 ล้านบาทเศษ โดยเป็นส่วนของนักเรียนพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาล 25 แห่ง เป็นเงินประมาณ 18.9 ล้านบาทเศษ และครูจ้างชั่วคราวในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเงิน 21.5 ล้านบาทเศษ

“ในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานในการจัดสรรเงินกองทุนฯใหม่ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต และได้จัดสรรเงินเรียบร้อยเพื่อเป็นทุนนักศึกษาพยาบาล จำนวน 213 คนๆละ 55,000 บาทรวมเป็นเงิน 11,715,000 บาท ทุนจ้างครูชั่วคราว ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาสพฐ. จำนวน 49 คนๆละ 18,900 บาท เป็นเงิน 9,261,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,976,000 บาท”นายการุณกล่าว 

บทความก่อนหน้านี้‘พปชร.’ โวยถูกดิสเครดิต ปล่อยภาพตัดต่อ โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
บทความถัดไป‘โอ๊ค’ โพสต์สื่อดังต้องสะกดคำว่า ‘ละอายแก่ใจ’ ให้เป็น หลังออกอากาศคลิปดิสเครดิต