เรียนไทยได้จีน : นิทานสุภาษิตจีน (147) 成语故事(一四七)

(ที่มาภาพ: HYPERLINK “https://image.baidu.com/search” https://image.baidu.com/search)

นิทานสุภาษิตจีนที่ “เรียนไทยได้จีน” จะนำเสนอในฉบับนี้คือ 千金买骨/千金買骨 qiān jīn mǎi ɡǔ (เชียน จิน หมาย กู่) โดย คำว่า 千 qiān (เชียน) แปลว่า พัน จำนวนพัน 金jīn (จิน) แปลว่าทอง 买/買 mǎi (หม่าย) แปลว่า ซื้อ 骨 ɡǔ (กู่) แปลว่า กระดูก เมื่อนำมารวมกันแปลว่า ทองพันตำลึงซื้อกระดูก หมายถึง การใช้เงินจำนวนมากมายเพื่อซื้อของที่ดูแล้วหมดค่าหรือไร้ค่าแล้ว เพื่อแสดงให้คนอื่นเห็นว่า ตนเองชื่นชมต่อสิ่งนั้นเพียงใด ต่อมาจึงหมายถึงการแสดงความจริงใจในการให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ หรือให้ได้มาซึ่งคนดีคนเก่งมาช่วยบริหารงาน รายละเอียดดูตัวอย่างจากนิทานสุภาษิตนี้

จีนในยุคสมัยรัฐศึก 战国/戰國 Zhàn Guó (จ้าน กั๋ว) รัฐเยียน 燕国/燕國/Yān Guó (เยียน กั๋ว) ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เกิดศึกแย่งชิงอำนาจกันภายใน บ้านเมืองจึงอ่อนแอ เป็นโอกาสแก่รัฐฉี 齐国/齊國Qí Guó (ฉี กั๋ว) ที่อยู่ทางใต้ของรัฐเยียน รัฐฉีไม่รอช้าส่งกองทัพเข้าบุกข้ามพรมแดน และยึดเอาดินแดนของรัฐเยียนไปได้หลายหัวเมือง ทำให้ภายในรัฐเยียนเกิดความรู้สึกตื่นตระหนกตกใจมาก และเมื่อการเมืองภายในถูกปราบปรามจนสงบราบคาบดีแล้ว อ๋องแห่งรัฐเยียนก็ประกาศหาคนเก่ง คนดี คนที่มีความสามารถมาช่วยกอบกู้ประเทศ คำประกาศเชิญชวนประกาศออกไปกว่าสามปีแล้ว ก็ไม่เห็นมีคนมาสมัครมากมายดังที่คิด ท่านอ๋องทรงกังวลมาก พร่ำรำพึงว่าบ้านเมืองคงสิ้นคนดีคนเก่ง สิ้นคนรักประเทศชาติเสียแล้ว ทันใดนั้น ก็มีขุนนางท่านหนึ่งนามว่า 郭隗Guō Kuí (กัวขุย) พูดขึ้นว่า ความจริงคนรัฐเยียนที่เก่ง กล้า และรักชาตินั้นยังมีอยู่มาก แต่เหตุการณ์ความวุ่นวายที่ผ่านมาทำให้พวกเขาเข็ดขยาดกับการเมืองของรัฐเยียน ดังนั้น เมื่อเรียกหาคนมาช่วยงาน ต้องอาศัยความจริงใจของท่านอ๋อง

กัวขุยก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟัง นานมาแล้ว มีเจ้าเมืองแห่งหนึ่งต้องการได้ม้าดีที่เรียกว่าม้าพันลี้ 千里马/千裏馬 Qiān lǐ mǎ (เชียน หลี หม่า) มาไว้ใช้งานสักตัว จึงประกาศหาม้าพันลี้ แต่ประกาศไปนับหลายเดือน ก็ไม่เห็นมีใครเอาม้าดีมาให้ จึงมีขุนนางคนหนึ่งขันอาสาออกไปตามหาซื้อม้าพันลี้มาให้ ขุนนางคนนี้ดั้นด้นเดินทางไปหาซื้อม้าพันลี้นับหลายเดือน จนไปเจอม้าพันลี้แต่ว่ามันตายเสียแล้ว เขาก็ยังคงจ่ายเงินกว่าห้าร้อยตำลึงเพื่อขอซื้อซากกระดูกม้าตัวนั้น เจ้าของม้าแปลกใจจึงเอ่ยถาม เขาตอบว่าท่านเจ้าเมืองนิยมม้าพันลี้ ต่อให้เป็นแค่กระดูกก็จะเอาไปเก็บไว้ สร้างความประทับแก่เจ้าของม้า เมื่อเขากลับมาถึงวัง เจ้าเมืองรู้เข้าว่าเขาเอาเงินตั้งห้าร้อยตำลึงไปซื้อกระดูกม้า ก็โกรธยิ่งนัก แต่ขุนนางคนนี้ก็อธิบายว่า ท่านอย่าเพิ่งโกรธและลงโทษข้าพเจ้าเลย การที่ข้าพเจ้าซื้อกระดูกม้าพันลี้นี้มาให้ท่าน ก็จะทำให้ผู้คนทั่วไปรู้ว่า ท่านเป็นคนชอบและรักม้าพันลี้ อีกไม่นานก็จะมีคนเอาม้าพันลี้ส่งมาให้ท่านเลี้ยงเอง ท่านอ๋องเองก็เช่นกัน เมื่อต้องการให้คนมาช่วยงาน ท่านก็ต้องเริ่มต้นจากการดูแลคนใกล้ตัวให้ดีก่อน แล้วจะมีคนมารับใช้ท่านเอง

ภายหลังไม่นานก็มีม้าพันลี้จากดินแดนต่างๆ ส่งมาให้ท่านอ๋องจริง อ๋องแห่งเยียนก็ปกครองดูแลไพร่ฟ้า และขุนนางอย่างดี ข่าวเรื่องขุนนางของรัฐเยียนได้ดิบได้ดีแพร่ออกไปทั่วหล้า ไม่นานก็มีคนดี คนเก่ง มาสมัครช่วยบริหารบ้านเมืองมากมาย ในที่สุดรัฐเยียนก็ผลักดันกองทัพรัฐฉีพ้นไปจากดินแดนของตนได้ รัฐเยียนก็กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง

Advertisement

ข้อคิดจากประโยคสุภาษิตนี้

成语比喻:渴望求得贤才。

成語比喻:渴望求得賢才。

Advertisement

Chénɡyǔ bǐyù:Kěwànɡ qiú dé xián cái.

เฉิงยหวี่ ปี่ยวี่ : เข่อว่าง ฉิว เต๋อ เสียน ไฉ

สุภาษิตเปรียบว่า ความปรารถนาที่จะแสวงหาคนดีมีความสามารถมาช่วยงาน

ประโยคตัวอย่างที่ใช้สำนวนสุภาษิตนี้ เช่น

要解决这次危机,公司领导层只需千金买骨,不怕没有人才。

要解決這次危機,公司領導層只需千金買骨,不怕沒有人才。

Yào jiějué zhè cì wéijī, ɡōnɡsī lǐnɡdǎo cénɡ zhǐ xū qiān jīn mǎi ɡǔ, bùpà méiyǒu réncái.

เหย้า เจี่ยเจว๋ เจ้อ ชื่อ เหวย์จี, กงซือ หลิงเต่า เฉิง จื่อ ซวี เชียน จิน หมาย กู่, ปู๋ผ้า เหมย์โหย่ว เหรินไฉ

เพื่อแก้ไขวิกฤตินี้ ผู้บริหารของบริษัท ต้องจริงใจในการแสวงหาคนเก่ง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีคนเก่ง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image