“ครม.” อนุมัติ กว่า 41 ล.ขยายโครงการส่ง นศ.ชาวไทยอิสลามชายแดนใต้ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

ครม.เห็นชอบ 41.7 ล้าน ขยายโครงการส่งนศ.ชาวไทยอิสลามชายแดนใต้ ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย นายกฯสั่งพิจารณาทุนเรียนแพทย์เพิ่ม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 9 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (ระยะที่ 10) พ.ศ. 2562 – 2566 วงเงินงบประมาณ 41.70 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว เดิมครม.เคยอนุมัติหลักการมาแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2514-2561 โดยการอนุมัติในแต่ละครั้งได้มีการปรับหลักเกณฑ์ของโครงการมาตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เกณฑ์การคัดเลือกจำนวนทุนการศึกษา จำนวนเงินทุนการศึกษาในแต่ละสาขา การสงวนอัตราของส่วนราชการเพื่อรองรับนักศึกษาเข้ารับราชการ เป็นต้น ซึ่งโครงการสุดท้ายในระยะที่ 9 ได้สิ้นสุดลงไปเมื่อปี 2561 กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ศึกษาประเมินประสิทธิผลและความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อไปในระยะที่ 10 โดยผลการประเมินสรุปว่า ทั้งนักศึกษา ผู้รับทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความเห็นเชิงบวกต่อประสิทธิผลของโครงการ ที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการต่อเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

พล.ต.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับรายละเอียดของโครงการ ในการคัดเลือกนักศึกษา กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆของรัฐรวม 9 แห่ง ปีละ 44 คน แบ่งเป็นจังหวัดปัตตานี 12 คน, นราธิวาส 13 คน, ยะลา 8 คน, สตูล 7 คน และสงขลา 4 คน ส่วนการจัดสรรเงินทุนและเงินอุดหนุนการศึกษา กระทรวงมหาดไทยจะจัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อมอบเป็นทุนอุดหนุนการศึกษา ปีละ 44 ทุน แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน ทุนละ 4 หมื่นบาท สาขาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ทุนละ 3 หมื่นบาท ซึ่งจะต้องมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิชาชีพครูจำนวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี นอกจากนี้ จะมีการสงวนอัตราการเข้ารับราชการ โดยตามมติครม.เมื่อปี 2546 ที่ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงวนอัตราเพื่อรองรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา กระทรวงละ 4 อัตรา ขณะที่ส่วนราชการอื่นๆ สงวนอัตราอย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา

“นายกฯสั่งการให้พิจารณาเรื่องระบบทุน 3 จังหวัดในเรื่องการเรียนในสาขาแพทย์เพิ่ม และให้หานักศึกษาที่เรียนดี ที่เป็นช้างเผือกเพิ่มจังหวัดละ 1 คน โดยให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการ อาจจะเป็นในโครงการต่อไป” พล.ต.อธิสิทธิ์ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณจากกรมบัญชีกลางมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่งคุณธรรม ต้นแบบการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี
บทความถัดไป‘ก้องศักด’แถลงดำเนิน12โครงการ มั่นใจสร้างรายได้หมื่นล้านให้ประเทศไทย (คลิป)