ตามไปดู…สนามเด็กเล่นจาก ‘ล้อยาง’ พัฒนาสติปัญญา ‘เด็กปฐมวัย’

เด็กปฐมวัยŽ วัยแรกเริ่มในชีวิตซึ่งเริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ถือเป็นช่วงวัยสำคัญที่สุดเพราะการเติบโตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย อารมณ์ บุคลิกภาพ สติปัญญา จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในช่วงนี้ ดังนั้นการจัดการศึกษาให้เด็กช่วงนี้จึงสำคัญที่สุด เพราะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญ โดยต้องมุ่งพัฒนาให้ครบทุกด้าน ไม่ใช่มุ่งเน้นอ่านออกเขียนได้ แต่ต้องสร้างเสริมประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนที่เหมาะสม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้ผ่านเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กได้ดี

ปริณุต ไชยนิชย์ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาให้เด็ก แต่มีโรงเรียนบางแห่งที่ขาดเครื่องเล่นและอุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก จากการลงพื้นที่นักศึกษาเกษตรกลวิธาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พบว่า โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสร บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ยังขาดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นต่างๆ ในการเสริมสร้างทักษะ จึงอาสาทำสนามเด็กเล่นเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียน โดยจัดโครงการเกษตรกรพลเมืองดี สร้างสนามยางเด็กเล่น เพื่อน้องๆ ขึ้น และถือเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการประสบการณ์ในรายวิชาศาสตร์แห่งการเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์

นักศึกษาเกษตรกลวิธานได้ออกแบบสนามเด็กเล่นโดยนำยางรถยนต์เก่ามาดัดแปลง ทาสี ทำเป็นเครื่องเล่นและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการเด็กๆ ขึ้นในโรงเรียน เนื่องจากของเล่นในสนามที่มีสีสันนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสมองของเด็ก ช่วยกระตุ้นสมองที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะสำคัญของร่างกาย เช่น การทำงานของหัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมนต่างๆ รวมทั้งสติปัญญา ความคิด การเรียนรู้ ความฉลาด พฤติกรรม และบุคลิกภาพของเด็ก รวมทั้งช่วยเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมนี้เป็นเครื่องหมายว่านักศึกษาไม่เพียงแต่เรียนรู้หลักการเป็นพลเมืองดีแค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ด้วย

บทความก่อนหน้านี้‘วัน แบงค็อก’ สร้างพลังน้องๆž ผ่านศิลปะ ‘กรุงเทพฯ ในอนาคต’ž
บทความถัดไป‘หญิงหน่อย’ การันตี ‘มิ่งขวัญ’ นักการเมืองน้ำดี-ไม่ตระบัดสัตย์