แห่ชื่นชม! นร. ร.ร.สตรีวัดระฆัง สอบโอเน็ตได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงถึง 6 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้คณาจารย์ และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆังต่างดีใจ ภายหลังประกาศผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต (O-NET) ออกมา มีนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังที่ทำคะแนนคณิตศาสตร์โดดเด่นมากถึง  คน โดยเป็นเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน คน มีรายละเอียดดังนี้ นางสาวปณิสรา อนันต์วัฒนาวิทย์ ม.6/1 ได้ 100 คะแนนเต็มนางสาวแพรวา  พิณสุวรรณ ม.6/1 ได้  97.5  คะแนนนางสาวฐิติมา  รักศรี ม.6/1 ได้ 95 คะแนนนางสาวชณิสรา พึ่งเถื่อน ม.6/2 ได้ 95  คะแนนนางสาวภัทรณัฐ แก้วปัญญา ม.6/5 ได้ 92.5 คะแนน และด.ญ.ณัฐชานันท์  ศรีดีเจษฎางค์ ม.3/2 ได้ 100 คะแนนเต็ม

นอกเหนือจากการทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีแล้ว นางสาวปณิสรา อนันต์วัฒนาวิทย์นางสาวแพรวา  พิณสุวรรณนางสาวฐิติมา  รักศรีนางสาวชณิสรา พึ่งเถื่อน และ นางสาวภัทรณัฐ แก้วปัญญา  ยังมีผลการเรียนวิชาต่างๆ ดีเลิศ และจากการสอบในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ ยังทำให้ทั้ง คน มีสิทธิ์เข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ อย่าง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะบัญชี มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อถามถึงเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้คะแนนสูงนั้น ทั้ง คนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องเปิดใจ เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีกระบวนการคิดที่ตายตัว หากเราสามารถทำความเข้าใจและหมั่นฝึกฝนทำโจทย์ต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งแบบฝึกหัดในห้องเรียน และจากข้อสอบเก่าๆ ที่มีการตีพิมพ์ในหนังสือต่างๆ ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจและคุ้นชินกับโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลายๆ คนมองว่ายากจนไม่สามารถแก้โจทย์ได้

นางสาวปณิสรา อนันต์วัฒนาวิทย์ ยังเสริมแง่คิดในการให้กำลังใจตัวเองเวลาฝึกทำโจทย์ว่า แม้ตนจะสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เคยท้อ มีหลายครั้งที่ตนไม่สามารถแก้โจทย์คณิตได้ แต่ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ตนจะบอกตัวเองเสมอว่า ค่อยๆ คิด มีสติ และอย่าท้อถอย เพราะตนเองก็มีตนจะพยายามค้นหาโจทย์ที่ใกล้เคียงและเอามาเทียบเคียงกัน เพื่อให้มองภาพรวมของโจทย์ได้เข้าใจมากขึ้น วิธีการนี้จะช่วยทำให้เราแก้ไขโจทย์ได้ง่ายขึ้น

สำหรับ ด.ญ.ณัฐชานันท์  ศรีดีเจษฎางค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่รักในวิชาคณิตศาสตร์จนสามารถทำคะแนนสอบได้ 100 คะแนนเต็ม บอกว่าที่ตนตัดสินใจเข้าสอบในครั้งนี้เพื่อเป็นการวัดพื้นฐานความสามารถของตนเองว่าอยู่ในระดับไหน และจะทำให้สามารถวางแผนการฝึกฝนและเตรียมพร้อมในการเรียนและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้พลาดที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อสอบให้ติดในคณะและมหาวิทยาลัยที่อยากศึกษาต่อ

และเบื้องหลังความสำเร็จของเด็กๆ ทั้ง คนนี้ มี นางเพ็ญพิมล เปรี่ยมพิมาย” อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้เด็กๆ ทางโรงเรียนมีโครงการห้อง Gifted ที่เป็นห้องที่ส่งเสริมเด็กที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นเลิศ จุดประสงค์ของเราคือเพื่อเจียรนัยความสามารถของเด็กๆ เหล่านี้ให้มากขึ้น ทางโรงเรียนจะมีการอบรมสัมมนาวิชาการ มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณของเด็กๆ สิ่งที่ชี้วัดว่าเรามาถูกทางและประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เด็กๆ ที่สามารถทำคะแนนคณิตศาสตร์ได้สูงเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการที่มีเด็กๆ และผู้ปกครองสนใจในการเข้าร่วมเรียนในห้องโครงการพิเศษของทางโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และสำหรับในปีนี้ทางโรงเรียนจะมีการเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะของเด็กๆ ในทุกเย็น และจะดำเนินกิจกรรมไปจนกว่าจะถึงระยะเวลาการสอบโอเน็ตมาถึง

นอกจากความทุ่มเทในการฝึกฝนเด็กๆ ให้มีทักษะความชำนาญในวิชาคณิศสาตร์เพิ่มมากขึ้นแล้ว อาจารย์ยังเน้นย้ำถึงความเมตตาที่ครูผู้สอนควรมีต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เด็กๆ ไม่เกิดความกลัวในการจะเข้ามาปรึกษาปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น ครูมีหน้าที่รับฟังอย่างเข้าใจ เราต้องไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เด็กๆ เกิดความไว้ใจเชื่อใจ เพื่อลดช่องว่างระหว่างครูและเด็กให้น้อยลง

ด้าน นายประจักษ์ ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ได้กล่าวถึงความสำเร็จของเด็กๆ ในครั้งนี้ว่าทั้งหมดเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราเดินมาถูกทาง และหลักสูตรในการเตรียมการสอนนั้นเพียงพอที่จะส่งเสริมและฝึกฝนทักษะให้เด็กๆ เกิดความชำนาญคณิตศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนต้องเต็มไปด้วยความสนุก ไม่กดดันและทำให้เด็กๆ เครียด ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และเด็กๆ ต้องเหมือนพ่อแม่คอยดูแลบุตรหลานพร้อมจะให้คำปรึกษาและรับฟังด้วยความรักความเข้าใจ และโรงเรียนของเราจะส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆ อย่างดีที่สุดต่อไปไม่หยุดยั้ง

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ Taste Test : ซัมซุง กาแลคซี่ เอส10 พลัส กล้องที่ใช่ เทคโนโลยีที่ชอบ
บทความถัดไปฮือฮา! ‘ณัฐพงษ์’ อดีตแข้งบีอีซีฯ ย้ายไปเล่นลีกบอลอาชีพที่ ‘ภูฏาน’