องค์กรครู 4 ภาค ออกแถลงการณ์ค้านร่าง กม.การศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน รายงานข่าวแจ้งว่า สมาพันธ์ครูภาคใต้และเครือข่ายองค์กรครู 4 ภูมิภาค ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ฉบับใหม่ ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เกรงว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งในการปฏิบัติ และไม่ส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาของประเทศโดยส่วนรวม จึงขอให้คงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

“ขอให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง โดยกระบวนการประชาพิจารณ์ และให้ สนช.ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จนกว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน”

นายประทุม เรืองฤทธิ์ ประธานสมาพันธ์ครูภาคใต้ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกันกับเครือข่ายครู 4 ภาค เมื่อวันที่ 10 เมษายน มีสมาพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรครูภาคกลางและสมาพันธ์ครูภาคใต้ ได้ร่วมกันพิจารณารอบด้านแล้ว พบว่าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่กำลังเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมาย

“ความรีบเร่งย่อมขาดความละเอียดรอบคอบ ก่อให้เกิดความผิดพลาดในบทบัญญัติของกฎหมายได้ ซึ่งย่อมเกิดผลเสียกับการศึกษาของชาติมหาศาล ขอให้ สนช.ชะลอการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จนกว่าจะทำประชาพิจารณ์ และยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมาธิการการศึกษา สนช.ให้ระงับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก่อน” นายประทุม กล่าว

บทความก่อนหน้านี้อังกฤษชื่นชมตำรวจไทยช่วย จับกุมตัวคนร้าย คดีข่มขืนชาวอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว
บทความถัดไปไฟเขียว SISB โอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม มั่นใจจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้