ก.ค.ศ.อนุมัติ ย้าย-แต่งตั้ง ‘ผอ.สพป.-สพม.’ ทั่วประเทศ 50 ราย

ก.ค.ศ.อนุมัติ ย้าย-แต่งตั้ง ‘ผอ.สพป.-สพม.’ ทั่วประเทศ 50 ราย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ย้ายและแต่งตั้งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 50 ราย ดังนี้

1.นายวิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 เป็น ผอ.สพป.กทม. 2.นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 3.นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 4.นายอนันต์ พันนึก ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 5.นายศุภชัย ชนะดี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 6.นายสัญชัย พวงมาลี ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 7.นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 8.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 9.นายจำนงค์ สุตาเดช ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 10.นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

11.นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็น ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 12.นายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 13.นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต1 14.นายเจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 15.นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 16.นายทินกร อินทะนาม ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 17.นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สตูล 18.นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 19.นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 20.นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5

21.นายไตรรัตน์ โคสะสุ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 22.นายเธียนไท คำล้าน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 23.นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 24.นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็น ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 25.นายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 26.นายสนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็น ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 27.นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 28.นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็น ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 29.นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็น ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 30.นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1

31.นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 เป็น ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 32.นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 16 (สงขลา สตูล) 33.นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) เป็น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 34.นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) เป็น ผอ.สพม.เขต 3 35.นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เป็น ผอ.สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) 36.นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็น ผอ.สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) 37.นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) เป็น ผอ.สพม.กทม.เขต 1 38.นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เป็น ผอ.สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) 39.นายประพันธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) เป็น ผอ.สพม.เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 40.นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.เขต 11 เป็น ผอ.สพม.เขต 14

41.นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 42.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 43.นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็น ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 44.นายภัญญู ภูริศรี ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็น ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 45.นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 46.นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็น ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 47.น.ส.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็น ผอ.สพป.ระนอง 48.นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง เป็น ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 49.นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) เป็น ผอ.สพม.เขต 17 (จันทบุรี ตราด) 50.นายสุรชาติ มานิตย์ ผอ.สพม.เขต 17 เป็น ผอ.สพม.เขต 18

ตรวจสอบรายชื่อ และรายละเอียด “ที่นี่

บทความก่อนหน้านี้ทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา นำคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อต่อยอดการให้ความรู้เยาวชนยุค 4.0
บทความถัดไปกรมบัญชีกลางชี้มหาวิทยาลัยใช้เงินนอกงบจ้างบุคลากรไม่ต้องอิงระเบียบกระทรวงการคลัง