คุรุสภาเล็งถกกรมบัญชีกลาง หาช่องคืนค่าธรรมเนียมตั๋วครูย้อนหลังปี’48

เมื่อวันที่ 28 เมษายน นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดให้ครูที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพ ให้สมาชิกขอคืนเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่กำหนดให้ยกเว้นการเก็บยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีครูที่ยังตกค้าง ไม่ได้ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพที่ได้ชำระไว้ จำนวน 6,820 ราย และคุรุสภาได้แจ้งให้ครูยื่นความประสงค์ขอรับด้วยตนเองที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 10 เมษายน ที่่ผ่านมา ซึ่งครบกำหนดไปแล้วนั้น ขณะนี้คุรุสภาอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 มีนาคม 2548 ที่กำหนดว่าต้องใช้ใบเสร็จที่เป็นฉบับจริงในการยื่นขอรับเงินคืน ที่ผ่านมาพบว่ามีครูบางรายที่เก็บใบเสร็จเอาไว้ แต่ก็มีบางรายไม่ได้เก็บไว้ ซึ่งครูที่เอกสารเรียบร้อยได้ทยอยมารับเงินคืนแล้ว

“ที่ผ่านมา คุรุสภาได้จ่ายเงินคืนให้ครูส่วนใหญ่ 98% หรือจำนวน 319,306 ราย ได้รับเงินส่วนนี้คืนเรียบร้อยแล้ว โดยจ่ายผ่านระบบไปยังโรงเรียนรายโรง ซึ่งโรงเรียนจะส่งไปยังบัญชีของครูเอง ส่วนที่ยังเหลืออีก 6,820 คน คิดเป็น 2% ที่ยังไม่ได้คืน ให้มาแจ้ง จะต้องตรวจเอกสาร ถ้าของใครเรียบร้อยก็ทยอยรับเงินคืนไป แต่ที่ยังไม่ได้รับ คุรุสภาจะต้องพยายามเคลียร์ให้ได้ว่าเป็นใคร โดยจากเอกสารที่เรียกประกอบ ตรวจสอบว่าโรงเรียนเก็บเอกสารไว้มากแค่ไหน เพราะเรื่องนี้ผ่านมา 14 ปีแล้ว และแจ้งเตือนโดยเลขาธิการคุรุสภาทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ให้แจ้งครูมารับเงินคืนถึง 3 ครั้ง โดยกำหนดว่าต้องดำเนินการภายในวันใด ทุกครั้งจะระบุว่าถ้าไม่มารับเงินคืน เงินนี้จะตกเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ขณะนี้คุรุสภายังไม่ได้ส่งเงินคืนแผ่นดิน เพราะต้องการคืนเงินครูให้ครบ ดังนั้น จึงตัดสินใจแจ้งเป็นครั้งที่ 4 ไปยัง สพท.อีกครั้ง” นางวัฒนาพร กล่าว

นางวัฒนาพรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คุรุสภาจะหารือกับฝ่ายกฎหมาย และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เร็วๆ นี้ ว่าในที่สุดยังเหลือครูที่ไม่มารับเงินอีกจำนวนเท่านี้ หรือกรณีครูมีเอกสารหลักฐานไม่ครบ ขาดใบเสร็จฉบับจริง จะให้คุรุสภาดำเนินการอยางไร ทั้งหมดนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562

บทความก่อนหน้านี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามือฆ่าทอม แทงแฟนสาวบาดเจ็บ ฝากขัง ค้านประกันตัว
บทความถัดไปส่องมาตรการส่งท้ายรัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ อัดฉีดคนจน1.3หมื่นล.สู้ส่งออกทรุด พยุงศก.ไตรมาส2ไม่ให้ดิ่งลงเหว