‘ทปอ.’ เร่งคืนเงินค่าสมัคร ทีแคส รอบ 3 ให้น.ร. 3,762 คน หมดเขต 31 ก.ค.นี้

‘ทปอ.’ เร่งคืนเงินค่าสมัคร ทีแคส รอบ 3 ให้น.ร. 3,762 คน หมดเขต 31 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม  นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือทีแคส รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครวันที่ 17-29 เมษายนที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 64 สถาบัน ที่นั่งที่มหาวิทยาลัยแจ้งเปิดรับ 95,124 คน มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 119,871 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขา 111,068 คน ในจำนวนนี้ชำระเงินค่าสมัคร 108,121 คน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้สมัคร ทีแคสรอบ 3 ที่ดำเนินการไม่สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 11,750 คน แบ่งเป็นยืนยันการเลือกสาขาแต่ไม่ชำระเงินค่าสมัคร 2,947 คน ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขา 3,762 คน แม้ว่าจะมีการชำระเงินแล้วก็ตาม แต่การไม่กดยืนยันการเลือกสาขา ผลให้ระบบไม่สามารถดำเนินการสรุปผลของการสมัครได้ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้สมัครเอง ทำให้การสมัครรอบนี้ถือเป็นโมฆะ นักเรียนต้องไปสมัครใหม่ใน ทีแคส รอบ 4 แอดมิสชั่นส์

นายพีระพงศ์ กล่าต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ทีแคส 2562 ได้พิจารณาและมีมติให้คืนเงินค่าสมัครกับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้กดยืนยันการเลือกสาขา โดยนักเรียนสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงาน ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562 ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย ส่วนวิธีการรับเงิน สามารถรับเป็นเงินสดตามจำนวนเงินที่ชำระค่าสมัคร หรือรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

“จำนวนนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ได้ยืนยันการเลือกสาขา มีเพียง 3,762 คน เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนที่สมัครสมบูรณ์ 108,121 คน คิดเป็น 3.48% ของผู้สมัครทั้งหมด ถือว่ามีจำนวนไม่มาก และเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎกติกาของระบบ ทำให้การสมัครถือเป็นโมฆะ ขอเน้นย้ำนักเรียนที่จะสมัครใน ทีแคส รอบ 4 ที่เปิดรับสมัครวันที่ 9-19 พฤษภาคมนี้ อ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ และขั้นตอนวิธีการสมัครให้ดี เพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณี ทีแคส รอบ 3 ซึ่งเป็นการเสียโอกาสของตัวเอง”นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนนักเรียนที่สมัครทีแคส รอบ 2 โควตา แล้วผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิในระบบ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน แต่มีความประสงค์เข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ขอให้ผู้สมัครติดต่อกับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา ที่ประกาศรายชื่อโดยด่วน ถ้าคณะ/สาขาวิชา ยังต้องการรับนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบยืนยันสิทธิในรอบที่ 5 รับตรงอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะยืนยันการรับเข้าศึกษาต่อกับผู้สมัคร และให้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยใส่ข้อมูลจำนวนรับเพิ่มในระบบ ทีแคส รอบ 5 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องส่งชื่อนักเรียนเข้าระบบของ ทปอ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน และผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

บทความก่อนหน้านี้ในหลวงพระราชทานตะกร้าสิ่งของครอบครัว อส.ทพ เสียชีวิตเหตุลอบบึ้ม
บทความถัดไปว่าที่ส.ส.อนาคตใหม่ ยื่นกกต. ค้านคำร้องศรีสุวรรณ ชี้ เป็นคำร้องอันเป็นเท็จ