มก.เดินเครื่องปฏิรูปการเรียนการสอน

รศ.ดร.วินัยพูลศรีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิชาการวิจัยและบริการวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มก.กับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษาของไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมีคุณภาพ เพราะเป็นการเติมเต็มในเชิงวิชาการทุกด้านทั้งการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาที่ทางคณะจะนำไปเติมเต็มและพัฒนาการผลิตครูรวมถึงไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงบัณฑิตครูได้ทั้งนี้จากการเยี่ยมชมห้องเรียนตัวอย่างที่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย  ยอมรับว่าที่นี่มีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่ก้าวไกลทันสมัยมาก 

ดร.ศักดิ์สินโรจน์สราญรมย์ประธานกรรมการบริหารพว.กล่าวว่าถือเป็นโอกาสดีที่ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์มก.ร่วมมือกับพว. เพื่อพัฒนาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21 ที่เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการเรียนรู้จากการท่องจำเนื้อหาและทฤษฎีให้เป็นการพัฒนาความสามารถหรือสมรรถนะในการแสดงออกของผู้เรียน  ซึ่งทำให้วิธีการจัดการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติหรือActive Learning  เป็นการเรียนที่ต้องลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

บทความก่อนหน้านี้อัยการเผยช่วยชาวบ้านถวายฎีกา ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ร้องทุกข์ถูกยึดที่ดิน ไกล่เกลี่ยเพิกถอนได้คืน
บทความถัดไปชมความน่ารักของ น้องข้าวหอม ลูกชาย ตั๊ก บงกช สุดชิวนั่งตุ๊กตุ๊กพร้อมคำขอ “ยกล้อครับพี่”